image description Kaydırın

Uluslararası
İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 2017

Kongre Hakkında

buy stocks in Hong Kong İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü tarafından bu sene ilki düzenlenecek olan ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONGRESİ' nde (INTERNATIONAL OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY CONGRESS)-IOHSC2017 ülkemizde ve diğer ülkelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve standartları, özel sektörde ve kamuda ; özellikle yerel yönetimlerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, karşılaşılan zorluklar, tamamlanması gereken eksiklikler, çözüm önerileri, iyi uygulama örnekleri, yapılan bilimsel araştırma ve geliştirmelerin sunularak bilgi paylaşımı amaçlanmaktadır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilimi özelde tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin temini, genelde ise tüm toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi için çalışmaktadır. Bu amaçla İBB olarak düzenlenecek bu uluslararası kongrede ulusal ve uluslararası ölçekte iş sağlığı ve güvenliğinin genel konularının ayrıntılarıyla ele alınması imkanı sağlanacaktır. Ayrıca yerel yönetimlerin iş sağlığı ve güvenliği mevzuat ve uygulamaları özel olarak ele alınacaktır. Tüm konular iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcileri ve konuyla ilgili uzman ve araştırmacılar tarafından tartışılacaktır. online investments

image description

1600

Konuşmacı

2

Etkinlik Günü

33

Oturum

Uluslararası Konuşmacılar

Jan Michiel MEEUWSEN

Jan Michiel MEEUWSEN

PEROSH Uluslararası İlişkiler Direktörü
Diana de Sousa Policarpo

Diana de Sousa Policarpo

Portekiz ACT Koordinatörü - ENETOSH Koordinatörü
Prof. Dr. Gert van der Laan

Prof. Dr. Gert van der Laan

Amsterdam Free Üniversitesi Öğretim Üyesi
Catherine  BRÅKENHIELM

Catherine BRÅKENHIELM

ILO Türkiye Ofisi İSG Baş Teknik Danışmanı
Jonathan Capper

Jonathan Capper

IRATA Başkanı
Gregor ISENBORT

Gregor ISENBORT

DASA İSG Uygulama Merkezi Direktörü
Dr. Natale BATTEVI

Dr. Natale BATTEVI

Milan Üniversitesi Fiziyatri Bölümü Öğretim Üyesi
Ahmet ALGAN

Ahmet ALGAN

Berlin Kaza Sigorta Müfettişi
Prof. Dr. Dong Mug Kang

Prof. Dr. Dong Mug Kang

Pusan Üniversitesi Öğretim Üyesi / Kore
Dr.Eun-A Kim

Dr.Eun-A Kim

KOSHA İSG Ajansı Direktörü
Timothy TREGENZA

Timothy TREGENZA

AB İSG Ajansı Uluslararası İlişkiler Direktörü
Rodney MARAGE

Rodney MARAGE

IRATA International Sekreteri ve Genel Müdürü

Tüm Konuşmacılar

Adem CEYLAN

Adem CEYLAN

Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK) Yönetim Kurulu Başkanı
Abdurrahim ŞENOCAK

Abdurrahim ŞENOCAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ÇASGEM Başkanı
Op. Dr. Orhan KOÇ

Op. Dr. Orhan KOÇ

ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü
Prof. Dr. Mehmet ÜNAL

Prof. Dr. Mehmet ÜNAL

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dr. Adem ÇANKAYA

Dr. Adem ÇANKAYA

Cumhurbaşkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü
Prof. Dr. Seyfullah Oktay Arslan

Prof. Dr. Seyfullah Oktay Arslan

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi
Metin KARAMAN

Metin KARAMAN

Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK) Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Lütfiye MÜLAZIMOĞLU

Prof. Dr. Lütfiye MÜLAZIMOĞLU

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Sarper ERDOĞAN

Prof. Dr. Mehmet Sarper ERDOĞAN

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Süleyman BAKAN

Süleyman BAKAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü
Mehmet Nuri GÖRÜCÜ

Mehmet Nuri GÖRÜCÜ

ÇSGB İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Erdem ÖZDEMİR

Prof. Dr. Erdem ÖZDEMİR

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr Talat CANBOLAT

Prof. Dr Talat CANBOLAT

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Savaş YILMAZ

Savaş YILMAZ

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Müdürü
Umut Pınar KAYAER

Umut Pınar KAYAER

Aile ve Sos. Pol. Bakanlığı İstihdam ve Sosyal Güvenlik Dairesi Başkanı
Öğr. Gör. Hakan FARIMAZ

Öğr. Gör. Hakan FARIMAZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü
Prof.Dr. Halim İŞSEVER

Prof.Dr. Halim İŞSEVER

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Feray Figen KAYA

Feray Figen KAYA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Maltepe Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü
Doç.Dr. Muzaffer KOÇ

Doç.Dr. Muzaffer KOÇ

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Şengül COŞAR

Şengül COŞAR

ÇSGB İSGÜM İş Güvenliği Bölümü Koordinatörü
Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ

Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç.Dr. Gaye BAYCIK

Doç.Dr. Gaye BAYCIK

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Hasan KARAKAŞ

Hasan KARAKAŞ

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Necla DALBAY

Yrd. Doç. Dr. Necla DALBAY

İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Nursel TELMAN

Prof. Dr. Nursel TELMAN

İstanbul Bilim Üniversitesi
Özlem ÖZKILIÇ

Özlem ÖZKILIÇ

E. İş Başmüfettişi , Önder Akademi
Lütfi İNCİROĞLU

Lütfi İNCİROĞLU

ÇSGB E.Genel Müd.Yrd., İnciroğlu Danışmanlık
Zeykiye KARAKAYA

Zeykiye KARAKAYA

İSGÜM İstanbul Bölge Laboratuvar Müdürü
Prof. Dr. Banu KURAN

Prof. Dr. Banu KURAN

Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Nuri ERSAN

Nuri ERSAN

Dönüşen Adam CEO
Uzm. Dr. Suna Medin NACAR

Uzm. Dr. Suna Medin NACAR

İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi
Uzm. Dr. Selim YÜKSEL

Uzm. Dr. Selim YÜKSEL

Kocaeli Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Ve Programlar Şube Müdürlüğü
Prof. Dr. Uğur CAVLAK

Prof. Dr. Uğur CAVLAK

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Dr. Ali Koray KENZİMAN

Dr. Ali Koray KENZİMAN

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü İş Yeri Hekimi - İGU
Dr. Ali Rıza TİRYAKİ

Dr. Ali Rıza TİRYAKİ

ARTI Danışmanlık Genel Müdürü
Dr. İpek ÖZMEN

Dr. İpek ÖZMEN

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Doç. Dr. Ahmet TOPUZOĞLU

Doç. Dr. Ahmet TOPUZOĞLU

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abdullah BÜYÜKFIRAT

Abdullah BÜYÜKFIRAT

ÇSGB İSG ARGE Enst. Bşk. Kocaeli Bölge Lab. Müdürlüğü
Ali Kaan ÇOKTU

Ali Kaan ÇOKTU

ÇSGB İSG Ekipman Bölüm Sorumlusu
Yunus KISA

Yunus KISA

ÇSGB İSG Katip Kontrolörü
Mustafa AKDENİZ

Mustafa AKDENİZ

ÇSGB İSG Mevzuat Bölüm Sorumlusu
İlkay YAVUZ

İlkay YAVUZ

ÇSGB İSG ARGE Enst. Başkanlığı
Uzm. Dr. Şule DOKUR

Uzm. Dr. Şule DOKUR

İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi
Tolga MURATDAĞI

Tolga MURATDAĞI

ÇSGB İSG Uzmanı
Yasemin ÖZKONUK

Yasemin ÖZKONUK

TSE Bursa ISO 9001 , OHSAS 18001 Baş Denetçisi
Yrd. Doç. Dr. Tahsin Aykan Kepekli

Yrd. Doç. Dr. Tahsin Aykan Kepekli

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Hüseyin SEZEK

Hüseyin SEZEK

Kocaeli İSGÜM Müdürü
Deniz AKARSU

Deniz AKARSU

ÇSGB İSG Uzmanı
Cansu DİREK ATEŞ

Cansu DİREK ATEŞ

ÇSGB İSG Uzmanı
İbrahim KOL

İbrahim KOL

AKÇANSA İSG Müdürü
Yahya Kemal KÖSALI

Yahya Kemal KÖSALI

Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi, İş Güvenliği Uzmanı
Dr. Serkan ALKAN

Dr. Serkan ALKAN

Turkcell Grup Şirketleri İş Sağlığı ve Güvenliği Yöneticisi
Mehmet EĞRİBOYUNOĞLU

Mehmet EĞRİBOYUNOĞLU

Çayeli Bakır İşletmeleri İSG Çevre ve Güvenlik Müdürü
Emrah GÜRER

Emrah GÜRER

TAV İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Müdürü
Hüseyin ÇEBİÇ

Hüseyin ÇEBİÇ

Anadolu Tersanesi İSG Müdürü
Ali KAYA

Ali KAYA

Emniyet Yönetim Sistemi Müdürü – Metro İstanbul A.Ş.

Destekleyen Kuruluşlar

buy actions Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresine desteklerinden ötürü teşekkürlerimizi sunarız