Kurullar

Uluslararası
İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 2017 Kurullar

Bilim Kurulu

Bilimsel Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ali Fuat GÜNERİ (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Ersi KALFOĞLU (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
Prof. Dr. Gönül KANDEMİR (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
Prof. Dr. Gülçin ÇİVİ (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Halim İŞSEVER (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. İsmail EKMEKÇİ (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet ÜNAL (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Sarper ERDOĞAN (İstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. Fatih YILMAZ (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Muzaffer KOÇ (Marmara Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÜSTÜN (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Rüştü UÇAN (Üsküdar Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Tahsin Aykan KEPEKLİ (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
 

Bilimsel Sekreterya

Doç. Dr. Alpaslan KUZUCUOĞLU
Öğr. Gör. Hakan FARIMAZ
Öğr. Gör. Aliye KAŞARCI HAKAN
Arş. Gör. Ulaş ÇINAR
Arş. Gör. Feyzullah Esad ŞEKKELİ
Arş. Gör. Tolga BARIŞIK

Bilimsel Değerlendirme Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Zeki ŞENGİL (İstanbul Medipol Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet TOPUZOĞLU (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali Fuat GÜNERİ (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Banu KURAN (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
Prof. Dr. Dino L. PISANIELLO (Avusturalya Adeliade Üniversitesi)
Prof. Dr. Dongmug KANG (Busan Üniversitesi)
Prof. Dr. Emin ARCA (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Erdal KEREY (Rumeli Üniversitesi)
Prof. Dr. Erdem ÖZDEMİR (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Ersi KALFOĞLU (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
Prof. Dr. Eyüp DEBİK (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Fahri BAYIROĞLU (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. Fatih GÜLTEKİN (Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
Prof. Dr. Ferdi TANIR (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Gert van der Laan (Milano Üniversitesi)
Prof. Dr. Gönül KANDEMİR (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
Prof. Dr. Gülçin ÇİVİ (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Medipol Üniversitesi)
Prof. Dr. Hakan GÜNDÜZ (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Halim İŞSEVER (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan Hüseyin EKER (Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
Prof. Dr. Haydar SUR (Üsküdar Üniversitesi)
Prof. Dr. Hafız Hulusi ACAR (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
Prof. Dr. H.Cüneyt ULUTİN (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
Prof. Dr. Hikmet KARAKOÇ (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Hüseyin BAŞLIGİL (Haliç Üniversitesi)
Prof. Dr. İ.Yaşar HACISALİHOĞLU (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
Prof. Dr. İsmail EKMEKÇİ (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
Prof. Dr. Kazım KARAASLAN (Bezmialem Üniversitesi)
Prof. Dr. Lütfiye MÜLAZIMOĞLU (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Muhsin AKBABA (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Mahmut EKŞİOĞLU (Boğaziçi Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Akif KARAN (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet ÜNAL (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa ÖNCEL (İstanbul Medipol Üniversitesi )
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK (Karabük Üniversitesi)
Prof. Dr. Nazmi BİLİR (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Nevzat TARHAN (Üsküdar Üniversitesi)
Prof. Dr. Nursel TELMAN ( Üsküdar Üniversitesi)
Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Rafet BOZDOĞAN (Yalova Üniversitesi)
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN (İstanbul Medipol Üniversitesi)
Prof. Dr. Sadrettin PENÇE (Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
Prof. Dr. Salih AYNURAL (Rumeli Üniversitesi)
Prof. Dr. Sarper ERDOĞAN (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Sergey HLOCH (Kosice Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Sevil ATASOY (Üsküdar Üniversitesi)
Prof. Dr. Seyfullah Oktay Arslan (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. Talat CANBOLAT (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Turan ASLAN (Balıkesir Üniversitesi)
Prof. Dr. Yunus Halis ERSÖZ (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Yücel DEMİRAL (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Alpaslan KUZUCUOĞLU (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
Doç. Dr. Bahri TEKER (İstanbul Medipol Üniversitesi)
Doç. Dr. Fatih YILMAZ (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Hakan TOZAN (Medipol Üniversitesi)
Doç. Dr. İbrahim DEMİR (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Jan VALIĈEK (Ostrava Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR (Necmetin Erbakan Üniversitesi)
Doç. Dr. Mesut DÜZGÜN (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Mustafa ÖZSÜTÇÜ (İstanbul Medipol Üniversitesi)
Doç. Dr. Muzaffer KOÇ (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. Necdet SAĞLAM (Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Selma ALTINDİŞ (Sakarya Üniversitesi)
Doç. Dr. Uğur ÇELEBİ (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Angelos K. Sikalidis (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Beyrul CANBAZ (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
Yrd. Doç .Dr. Gavril Pedridis (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mahmut TOKAÇ (İstanbul Medipol Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Marta HARNIĈÁROVÁ (Ostrava Teknik Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAĞIMLI (Beykent Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Aleksandra S. Kristo (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Natale BATTEVI (Milan Politeknik Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Necla DALBAY (Aydın Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Özgün EKİCİ (Özyeğin Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Reşit ERÇETİN (İ. Aydın Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Rüştü UÇAN (Üsküdar Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Tahsin Aykan KEPEKLİ (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
Öğr. Gör. Aliye KAŞARCI HAKAN (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
Öğr. Gör. Efari BAHÇIVAN (Üsküdar Üniversitesi)
Öğr. Gör. Hakan FARIMAZ (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
Öğr. Gör. Nurullah YÜCEL (Üsküdar Üniversitesi)
Öğr. Gör. Nuri BİNGÖL (Üsküdar Üniversitesi)