Davet

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresine Davetlisiniz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 - 7 Aralık 2017 tarihinde Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi kamu ve özel sektör temsilcileri, akademisyenler, İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ profesyonelleri ve STK temsilcilerinin katılımıyla İstanbul’da düzenlenecektir.

Kongremizde İş Sağlığı ve Güvenliği alanında; merkezi ve yerel yönetim uygulamaları, yönetim sistemleri, çalışan sağlığı, hukuk, teknik, uygulanabilir ve sürdürülebilir iş modelleri, yürürlükteki mevzuat, uluslararası standartların uygulanması konu başlıklarından hareket edilerek alt oturumlar düzenlenecektir.

Bugüne kadar düzenlediğimiz çalıştay, seminer ve sempozyumlardan elde ettiğimiz tecrübeler sonucunda uluslararası kongremizde; çalışma hayatında İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü ile farkındalığının yaygınlaştırılması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması, üretim kayıplarının ve bu kayıpların ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin minimize edilmesi hedeflenmiştir.

Bu amaçla İstanbul Büyükşehir Belediyesinin misyonuna da uygun olarak açığa çıkmamış iş sağlığı ve Güvenliği ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri kurumsal bir anlayışla mükemmelleştirirken insanı merkeze alan ve yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bir bakış açısıyla yapılacak çalışmalar, akademisyenler ve konunun uzmanlarının bir araya gelmesiyle ortaya koyulacaktır.

Bu düşünceler ışığında 6-7 Aralık 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresinde sizleri de aramızda görmeyi umuyor, değerli katkı ve katılımızı bekliyoruz.

Düzenleme Kurulu