Kabul Edilen Bildiriler / Posterler

Kabul edilen bildiri sunumları " .ppt " veya " .pptx " formatında 24 Kasım 2017 17:00' a kadar iohsc2017@ibb.gov.tr adresine elektronik ortamda gönderilmelidir.
Ayrıca, katılımcılar sunumlarını yanlarında flash bellekle getireceklerdir.
Poster Sunumlar; katılımcı tarafından internet sayfamızdaki poster örneğine uygun formatta bastırılarak kongrede kendilerine ayrılan bölüme asılacaktır.
Kabul edilen poster sunumlarının " .pdf " formatları 24 Kasım 2017 17:00' a kadar iohsc2017@ibb.gov.tr adresine elektronik ortamda gönderilmelidir.

Bildiriler

  Konu Başlığı Kurumu Sunan
1 Tır Şoförlerinde Kas Kısalıklarının ve Bel Ağrısının Değerlendirilmesi Yeni Yüzyıl Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi,Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Abdullah Mustafa DOKUMACI
2 Yangında Kayıp Riskinin Yüksek Olduğu İşyerlerinde Yangın Çıkmasının ve Sirayetinin Minimize Edilmesi Üsküdar Üniversitesi Öğr. Gör. Abdurrahman İNCE
3 Tekstil İşçilerinde Bel Ağrı Prevalansının Değerlendirilmesi Ve Saptanması Yeni Yüzyıl Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi,Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Adnan DURSUN
4 Bahce Düzenlenmesi ve Cocuk Oyun Aletlerinin Emniyeti Berlin Kaza Sigortası Müfettişi Ahmet ALGAN
5 İtfaiyeciler Arasındaki Güvenlik Kültürü İlişkisi Araştırması Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ali YAZICI
6 2012-2016 Yılları Arasında İstanbul İlinde Meydana Gelen Ölümlü ve Uzuv Kayıplı İş Kazalarının Analizi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu, İstanbul Altuğ CEYHAN
7 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Hastane Afet Planlarının Yeri ve Önemi Ufuk Üniversitesi Ayfer YÜKSEL
8 Elektrik Kaynaklı Yangınların Önlenmesi Çalışmaları, Kestrimci Bakımlar ve Sınırlandırıcı Teknikler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Azad YETKİN
9 Türkiye'deki İş Kazalarının Box-Jenkins Tekniği İle İncelenmesi Eskişehir Osmangazi Üniveritesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Barış ERGÜL
10 İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Proaktif Yaklaşımlı Yangın Tedbirleri İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğr. Gör. Barış KUZUCU
11 Çalışma Ofislerinde Ortam Ölçüm Değerlerinin İncelenmesi: Uşak Üniversitesi SKS Ofisleri Örneği Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Barış SARDOĞAN
12 Risk Değerlendirme Çalışmalarında Yöntem Seçiminin Önemi ve Örnek Uygulama İstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu BİL MYO, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Begüm ERTEN
13 Ulusal Kuruluşların İş Güvenliği Ve Sağlığı Uygulamaları Ve Uluslararası Kuruluşlarla Karşılaştırılması Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Beste ŞİMŞEK
14 Bir Yeraltı Taş Kömürü Madeninde Taş Ve Kavlak Düşmelerinden Kaynaklanan Kazaların Kök Nedenlerinin Bulunması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Cansu Direk Ateş
15 Dördüncü sanayi devrimi'nin (Endüstri 4.0) İş Güvenliği Önlemleri Proaktif Yaklaşımındaki Yeri "Yüksekte çalışma ve Vinç Güvenlik Sistemi" Assan Aluminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. Cengiz KAYIŞKAN
16 Yüksekten Düşme Kazaları Sebepleri Üzerine Risk Değerlendirmesi T. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Deniz AKARSU
17 Hastanelerde OHSAS 18001 Standartları ve Joint Commission International Standartlarının Karşılaştırılması Üzerine İnceleme Varna Free University “ChernorizetsHrabar”/ Faculty of Architecture, Varna, Bulgaria. Derya ÖZDEMİR
18 Bilgi Merkezlerinde Acil Durum Farkındalığı İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğr. Gör. Doç. Dr. Alpaslan H. KUZUCUOĞLU
19 İş Güvenliği Uzmanının İşvereni Bakanlığa Şikayet(İhtimal)i ve İş Güvences(izliğ)i Marmara Üniversitesi Doç. Dr. Saim OCAK
20 "İş Yeri Hekimleri İçin Risk Değerlendirmesi" İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dr.Ahmet MOLLA
21 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında İş Sağlığı Güvenliği ve Risk Değerlendirmesi: Bir Meb Uygulaması MEB, Trb. Mesl. ve Tekn. Anad. Lis., M.&İç Mekan Tasarımı, Trabzon Dursun Kemal BAYRAKTAR
22 Makine Halısı Üretiminde İş Sağlığı ve Güvenliği ÇSGB  İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüğü Emirhan GÜNAYDIN
23 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Düşünceleri Erciyes Üniversitesi, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Enes GÜNDÜZ
24 Ofis Çalışanlarında PEO(Kişi-Çevre-Aktivite) Modeli İle İş Performansının Geliştirilmesi Prof.Dr.Burak TATLI Çocuk Nöroloji Kliniği Enes TUĞRUL
25 Meslek Lisesi Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalığı İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, İstanbul Ertan ALKAN
26 İşyerlerinde Acil Durum Yönetmeliği'nin Üniversitelerde Uygulanabilirliği:Bir Vakıf Üniversitesinde Araştırma İstinye Üniversitesi Fahri ERENEL
27 Akuakültür ve Güvenli Çalışma Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü Fatih PERÇİN
28 Tiyatro Sahnelerinde Karşılaşılan Tehlikeler ve Alınacak Önlemler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fecir Kübra BÖLÜKBAŞI
29 İş Güvenliği Uzmanlarının Whistleblowing (Sorun Bildirme) Algısının İncelenmesi Yıldız Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Gökçe SÖNMEZ
30 Resmi Veteriner Hekimlerin İş Sağlığı ve Güvenliğinin Değerlendirilmesi Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Ana Bilim Dalı Gökhan ASLIM
31 Psikososyal Güvenlik İklimi İle Çalışanların Psikolojik Sağlıkları Arasındaki İlişki İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Gökhan DOĞRUYÜRÜR
32 Okullarda Sağlık ve Güvenlik Kültürünün Uygulanması ve Yaygınlaştırılması Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Görkem YARGÜL
33 Dicle üniversitesi Ameliyathane Çalışanlarında Kesici-Delici Aletlerle Yaralanma Durumu Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Diyarbakır Gülhan YİĞİTALP
34 Okul Öncesi Dönemde Güvenlik Kültürü Oluşturma İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Gülşah SÜNE
35 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Eğitim Metodu: Oyun ile Öğrenme: Acil Durum Simülasyonu (Emergency Simulation, EMERSIM) Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi /Simsoft Bilgisayar Teknolojileri Gürkan KOLDAŞ
36 Tehlikeli Maddelerin İşyerlerinde Kullanımında Çalışanların Sağlık ve Güvenliğinin Korunması İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halil İbrahim YAVUZ
37 İş Kazalarının Bildirim Süreci ve Yaşanan Aksaklıklar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halil TAM
38 Şantiyelerde Meydana Gelen İş Kazaları Tipleri ve Bu Kazaların Değerlendirilmesi Giresun Üniversitesi Keşap Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü Halit Erdem ÇOLAKOĞLU
39 Bir Tekstil Fabrikası Çalışanlarının Kişisel Koruyucu Donanım Kullanma Durumlarına Etki Eden Faktörler Erciyes Üniversitesi, Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO, Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü Hatice ÖZDEMİR
40 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde Dokümantasyon İstanbul Gedik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Hayati USTA
41 Tarihi Yapıların Restorasyonunda İSG: Malzeme Analizi Neden Önemlidir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğü Hazal Özlem ERSAN ERUŞ
42 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Ortam Ölçümleri Metot ve Stratejileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Hediye Özgen TİMUÇİN
43 Zabıta Hizmetlerinde İş Kazaları ve Alınması Gereken Önlemler İstanbul Büyükşehir Belediyesi İbrahim Deniz EKİCİ
44 İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması Işık Üniversitesi İbrahim Mert UZUN
45 LPG Depolama Tankı Yangın ve Patlama Olayının Hata Ağacı Analizi ile Değerlendirilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı, Ankara İlkay Yavuz
46 Kamu kurumlarında İSG Sisteminin Kurulması İstanbul Büyükşehir Belediyesi İsmail Macit ZEKİ
47 Madencilik Sektöründe Risk Yönetimi ve Özel Sigorta: Son Gelişmeler, Uygulamalar ve Sorunlar Hitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sigortacılık ve Aktüerya Ana Bilim Dalı, Çorum İsmail YILDIRIM
48 OSGB'lerde Çalışan İş Güvenliği Uzmanlarının Maruz Kaldıkları Mobbing Davranışları: Uşak İli Örneği Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Mehmed Zahid ÇÖGENLİ
49 İnşaat Sektöründe Çalışan Duruşlarının REBA ve OWAS Yöntemleri ile Ergonomik Analizi Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Havza MYO, Mülkiyet Koruma Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenliği Prog., Samsun Mehmet Ali ZENGİN
50 Mesleki Yeterlilik Kurumu ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin İş Sağlığı ve Güvenliğindeki Yeri Mesleki Yeterlilik Kurumu Mehmet ORDUKAYA
51 Toplu Konutlarda Çalışan Yüklenici ve Müşavirlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Bulanık Mantıkla Risk Analizi Fırat Üniversitesi Mehmet Ömür GEZER
52 Engellilere Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları: İstanbul Büyükşehir Örneği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehtap ÇAKIR ALANYURT
53 Sivas Votorantim Çimento Fabrikası Çalışanlarında Titreşim Maruziyetinin Değerlendirilmesi Altınbaş Üniversitesi,Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, İstanbul Melek UYGUN
54 Kimya Laboratuvarlarında Alınması Gereken Asgari Güvenlik Önlemleri ve Bir Kamu Üniversitesinin Kimya Laboratuvarındaki Risk Analizi Örneği Yıldız Teknik Üniversitesi Merve KARAMUSTAFA
55 Kentsel Yönetim Sistemlerinde Yeşil Alanların Sürdürülebilirliği Kapsamında Yürütülen Budama ve Restorasyon Çalışmalarında Sağlık ve Güvenlik Planlaması İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Muhammet BÜYÜKYILDIZ
56 Huzurevlerinde Çalışan Bakım Personelinin Çalışma Koşullarının İncelenmesi Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü, Antalya Murat ÇAY
57 İş güvenliğinde Özel Risk Grubu Olarak Mevsimlik Gezici İşçilerin Maruz Kaldığı Kazalar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Murat DARÇIN
58 Ülkemizin Eğitim Sisteminde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Yerinin Analizi İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı Murat UYANIK
59 Döküm fabrikası İşçilerinin Sağlık Okur-Yazarlığı Düzeyi: Türkiye ve Avrupa Geneli İle Karşılaştırması TOBB ETU Tıp Fakültesi, Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı Müberra Devrim GÜNER
60 Bulanık AHP ile Farklı Sektörler için İş Güvenliği Uzmanı Personeli Seçim Kriterlerinin Önceliklendirilmesi Anadolu Üniversitesi Mümtaz ERDEM
61 Alışveriş Merkezlerinde Acil Durumlara Karşı İtfaiyenin Etkin ve Güvenli Müdehalesi İçin Kontrol Adımları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Münir DERVİŞOĞLU
62 Toplu Yapı Yönetimlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği - Bir Site İçin Uygulama Örneği İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Necla DALBAY
63 Risk Değerlendirmesi Ne Kadar Önemli? "İşveren Bakış Açısı" Gümüşhane Üniversitesi Necla İrem ÖLMEZOĞLU İRİ
64 Kamu Yönetiminde İş Sağlığı ve Güvenliği (Eğitim Kurumları Örneği ) Milli Eğitim Bakanlığı Necmettin KOÇ
65 "Halk Sağlığı Uygularımında ESPRİT PROJESİ" Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Necvan TOKMAK
66 Kayseri İli Yahyalı ve Pınarbaşı İlçelerinde Faaliyet Gösteren Maden İşyerlerindeki Solunabilir Toz ve Kuvars Maruziyetlerinin Belirlenmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Kayseri Bölge Laboratuvar Müdürlüğü Nevzat DURMAN
67 Sağlık Çalışanların Güvenliği ve Etkileyen Faktörler (Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Beş Farklı Hastane Örneği) Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, Trabzon Nilgün ULUTAŞDEMİR
68 Yol Çalışmalarında Güvenlik Önlemleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Numan ELMAS
69 SEVESO Kapsamındaki bir akaryakıt depolama tesisi üzerinden değerlendirmeler ile modelleme programlarının karşılaştırılmaları Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Nuri Bingöl
70 Kamu İhale Sözleşmelerinde İş Güvenliğinin Yeri ve İdari Cezaların Önemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Oktay MUTLU
71 Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarında Gürültünün Tespiti İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğr. Gör. Onur TAŞKINOĞLU
72 Vardiyalı Çalışmanın Hemşireler Üzerindeki Psikolojik Etkisi: Depresyon İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Oya Çelebi ÇAKIROĞLU
73 Belediyelerde Psikososyal Risklerin Yönetilmesi Bursa Osmangazi Belediyesi Ömer KAHRAMAN
74 İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programlarında İş Hijyeni Kavramının Ulusal Ölçütte Değerlendirilmesi Marmara Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü Pınar SARIOĞLU ALTIN
75 "Çalışanın Bel Sağlığı: Bel Okulu Eğitimi" Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Prof. Dr. Uğur CAVLAK
76 İş Güvenliği ve Sağlığı Bağlamında Siber Aylaklığa Bakış Elazığ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  Seda İŞGÜZAR
77 İş Güvenliği Farkındalığının Önemi ve Davranış Odaklı İş Güvenliği, Örnek Uygulamalar Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Sena FİDAN
78 Bel Ağrısı Olan Sınıf Öğretmenlerinde Ağrı Ve Günlük Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi Yeni Yüzyıl Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi,Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Sultan İĞREK
79 Statik Elektriğin Patlayıcı Ortamlarda Yaratacağı Tehlikelerin Tespiti Ve Çözümleri İstanbul Ticaret Üniversitesi Şebnem TONKA
80 Kamu Kurumlarındaki İSG Yapılanma ve Uygulamaları TRT İstanbul Müdürlüğü Taner TEKİN
81 Magnezyum Atıklarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Değerlendirilmesi Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Tuğçe Fatma ŞENBERBER
82 Yapı İşlerinde Yüksekte Çalışmalarda Düşme ve Malzeme Devrilmesine Yönelik Risk Analizi Uygulaması Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tülin GÜNDÜZ
83 Iso 45001 İş Sağlığı İş Güvenliği Yönetim Sistemi Taslak Standardı Türk Standardları Enstitüsü, Bursa Belgelendirme Müdürlüğü Yasemin Özkonuk
84 İş Sağlığı ve Güvenliği’nde Avm’lerde Uygulanabilecek Bir Proje ve Model Önerisi Yasin ETÖZ, Marmara Forum AVM Yasin ETÖZ
85 İş Güvenliği İle Trafik Güvenliği Arasındaki İlişki Ve Değerlendirmeler, İsveç Örneği İle Karşılaştırmalar Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Rüştü UÇAN
86 Buhar Bulutu Patlamalarının Fazla Basınç Etkilerinin Modellenmesinde Yaklaşımlar ve Yöntemler Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. T. Aykan KEPEKLİ

Posterler

No Konu  Kurumu Sunan
1 Kan Merkezlerinde Çalışan Rersonelin Risk Etmenleri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Abdulkadir Bilgin
2 Denizli İli Pamukkale Merkez İlçesi Aile Hekimleri Ve Aile Sağlığı Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörler Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Denizli Ayşen Til
3 Elektrik kazalarını önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Elektrik Elektronik Mühendisi Azad Yetkin
4 Sağlık Çalışanlarının İş Kazaları Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu,Hemşirelik Bölümü,Konya Birsel Molu
5 Tekstil İmalatı Sektöründe İş Kazaları İstatistiği Marmara Üniversitesi Buket Üren
6 İSG Otomasyon Yazılımlarının Yönetim Sistemlerine Uyumu HAVAŞ (Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş.), Yönetim Sistemleri Müdürlüğü, İstanbul Bükem Durmaz
7 Ekranlı araçlarla çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsi,İş Sağlığı Ve Güvenliği Yüksek Lisans, İstanbul Celal Şanlı
8 Psikolojik Taciz(MOBİNG) İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Cengiz Nurettin İşler
9 Monitoring the health status and working ability among workers engaged in the production of food-dairy products Public Health Center - Kumanovo, Kumanovo, R. Macedonia Daniela Todorovska Jovanovikj
10 Üniversite Öğrencilerinin Kimyasallar ve Tehlikeleri Algısının Değerlendirilmesi Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu, İstanbul; Marmara Üniversitesi, İstanbul Duygu Kaya
11 2918sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında İncelenmesi Gazi Üniversitesi Ebru Arıkan Öztürk
12 Warning Signs in Thermal Power Plants Department of Civil Defense and Firefighting, Uzumlu Vocational School, Erzincan University, Erzincan, Turkey Eda Keleş Güner
13 SGK Verilerine Göre Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde İş Kazaları İstatistik Karşılaştırmaları Marmara Üniversitesi Elif Tuba Şavlı
14 Laboratuvarlarda Yangın Sebepleri ve Önleme – Söndürme Çalışmaları Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya bölümü Ersin Güler
15 Hayatın Değerli Fark Et, Şansa Bırakma Dikkat Et Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Bursa Esra Betül Kağan
16 Deprem İstasyonlarının Kurulum ve Bakım Çalışmalarındaki Tehlikeli Durumlar Kocaeli Üniversitesi Evrim Yavuz
17 Binalar ve Çevre Düzenlenmesi Faaliyetleri İş Kolunda Yaşanmış İş Kazası Sayılarının Tahmini İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığı,İstanbul Fatih Burak İzci
18 Ege Balıkçılarında Kazalar ve Hastalıklar Ege University, Faculty of Fisheries, Dept. of Aquac.; Institute of Natural and Applied Sciences, Dept. of Occupational Safety, 35100 Bornova, İzmir Fatih Perçin
19 Binalarda Duman Güvenliği / Basınçlandırma Tasarımı İle İlgili Çalışma İstanbul Esenyurt Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bilim Dalı, İstanbul Fatmaana Coşkun
20 Sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalma durumları Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Diyarbakır Gülhan Yiğitalp
21 Bir Gida Fabrikasinda İşçilerin İş Sağliği Ve Güvenliği Konusunda Bilgi Tutum Ve Davranişlarinin Değerlendirilmesi Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Diyarbakır Günay Saka
22 Afet ve Acil Durumlarda Müdahalecileri Bekleyen Tehlikeler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halil İbrahim Yavuz
23 2015 Yılı İş Kazaları İstatistikleri ile 2015 yılı Çalışma Hayatı İstatistiklerinin Birlikte Analizi Erciyes Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO, Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü, Kayseri Hatice Özdemir
24 Kapalı Alan Çalışmalarında İş Güvenliği İstanbul Gedik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Hayati Usta
25 Occupational Health and Safety in Toxic Gases and Gas Masks Department of Electricity, Tortum Vocational School, Ataturk University, Erzurum, Turkey Hayrunnisa Mazlumoğlu
26 Historical Development of Occupational Health and Safety in Turkey Department of Graphics and Design, Tortum Vocational School, Ataturk University, Erzurum Işıl Nehir Yılmaz
27 Turizm Sektöründe Karşılaşılabilecek Meslek Hastalıkları Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüsekokulu İbrahim Baş
28 Araştırma Laboratuvarlarında Öğrenci Güvenliği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Avcılar 34320 İstanbul İbrahim Güneş
29 Yıkım çalışanlarıyla A' dan Z' ye İSG İstanbul Büyükşehir Belediyesi İsmail Macit Zeki
30 Persistent rhinitis among workers in ferronickel manufacture Private Health Center Medica, Strumica, R.Macedonia Kocho Manchev
31 Correlation between respiratory symptoms and lungs functionality changes among the workers of petrol stations Public Health Center Zeleznichar, Skopje, R.Macedonia Maja Panajotovikj Radevska
32 İş Kazası Sonrası Neler Yapılmalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehmet Aktaş
33 Çelik Konstrüksiyon Ürünleri Üretimi Yapan Bir Firmanın İş Kazaları Analizi Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Havza MYO, Mülkiyet Koruma Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenliği Prog. Mehmet Ali Zengin
34 Karma yem üretim tesislerinde iş kazası ve meslek hastalığı risklerinin belirlenmesi Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Konya Mehmet Ay
35 Meslek Hastalığı Olarak "Kanser" İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Moleküler Tıp AD., İstanbul; Hitit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çorum Mehmet Tolgahan Hakan
36 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğince, Tıbbi Atıkların Uygunluğunun Araştırılması Muğla Örneği Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi Mehmet Uğurlu
37 Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığını Tehdit Eden Kimyasal Faktörler Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Melike Baş
38 TTK Üzülmez Müessesesinde çalışan maden işçilerinde sigara içme prevelansı Tez Medikal osgb Zonguldak Metin Çelikiz
39 İş Güvenliği Uygulama Adımları İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Muhammet Büyükyıldız
40 Using Data Mining in Periodic Health Checks for Improving Worker's Health Department of Medical Informatics, Tokushima University Muna Awama
41 Öfkeli Araç Kullanmanın Trafik Kazaları Üzerine Etkisi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Murat Alkan
42 Geleceğe yönelik kaza analizinde kullanılan kaza tahmin modellerinden trafik kazalarında kullanılan modeller Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Ankara Murat Darçın
43 Yerel Yönetimlerde Asıl işveren Alt işveren İlişkileri ETİMESGUT BELEDİYESİ,İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI,ANKARA Mustafa Can
44 Tibbi Kaynakli Kentsel Atik Sularin Potansiyel Çevresel Riskleri Ve Çevre Sağliği Üzerine Etkileri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mustafa Tamer Uzun
45 Çevre Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Derslerinde Risk Analizi İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Naim Sezgin
46 İşyerimizde Metabolik Sendrom Farkındalığı Tüpraş İzmit Rafinerisi Necmi Çaklı
47 Motivasyon Kavramının İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlişkisi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, İstanbul Nezih Sel
48 Occupational Health and Safety Fire Precautions Department of Graphics and Design, Tortum Vocational School, Ataturk University, Erzurum Nurhan Akbulut
49 Atatürk Havalimanı Terör Saldırısının Psikolojik Risk Etkileri ve Analizleri Hava Alanları Yer Hizmetleri - Havaş İstanbul Onur KARATAY
50 Üniversitelerdeki İş Sağlığı ve Güvenliği Planlama Sürecine Öğrencilerin de Çalışan Kapsamında Dahil Edilmesi Önerisi İstinye Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İstanbul Pelin Olgun
51 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Motivasyon Faktörleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ankara Saniye Börekci
52 Yüksekte ve Düşme Tehlikesi Olan Çalışmalarda İSG Park Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Semih Demiral
53 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sisteminde Öğrenen Örgüt Modeli Kalibre Mühendislik, İstanbul Serdar Şahin
54 Konut Şantiyelerinde Acil Durum Eylem Planı İstanbul Esenyurt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı Ve Güvenliği Ana bilim Dalı Servet Çılgın
55 Mesleki Kas-İskelet Hastalıklarının Önlenmesinde Hemşirenin Rolü Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu, Bucak-Burdur Sibel Şentürk
56 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Mobbing Araştırmalarının Lisansüstü Tezler Açısından İncelenmesi: Literatür İncelemesi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Sinem Doğru
57 Patlayıcı Ortamların İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Güvenliği Ana Bilim Dalı, İstanbul Süleyman Enes Hacıbektaşoğlu
58 Laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Şebnem Ateş
59 Okul Öncesi Çocuklarında İş Sağlığı Ve Güvenliği Farkındalığı: Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, İstanbul Tuğçe Fatma Şenberber
60 Bir devlet hastanesinin kesici delici alet yaralanması bildirim sonuçlarının incelenmesi Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Tülay Sağkal Midilli
61 Ofis Çalışanları İçin Ergonomi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, İstanbul Yelda Gök
62 Fiziksel Risk Etmenlerinden Aydınlatmanın İş Performansı ve İş Kazaları Üzerine Etkisi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Avanos Meslek Yüksekokulu Yunus Kara
63 Kimya Laboratuvarlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Yusuf Onur Yücel GÜVEN-İŞ Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Yusuf Onur Yücel
64 İş Kazalarının Sebepleri ve Önlenmesi Çalışmaları Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya bölümü Zafer Yazıcıgil
65 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çalışanları İşitme Kaybı Taraması İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dr. Fatma HAMDEMİR
66 Teknoloji geliştirme bölgelerinin iş sağlığı ve güvenliği bağlamında işyeri bina ve eklentilerine göre incelenmesi: Ytü Teknopark örneği İstanbul Aydın Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü İsa Turgut İnci
67 Otomobil Bakım Servislerinde Toz Risklerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İncelenmesi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özkan Kir