Uluslararası
İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 2017

Kongre Hakkında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü tarafından bu sene ilki düzenlenecek olan ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONGRESİ' nde (INTERNATIONAL OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY CONGRESS)-IOHSC2017 ülkemizde ve diğer ülkelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve standartları, özel sektörde ve kamuda ; özellikle yerel yönetimlerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, karşılaşılan zorluklar, tamamlanması gereken eksiklikler, çözüm önerileri, iyi uygulama örnekleri, yapılan bilimsel araştırma ve geliştirmelerin sunularak bilgi paylaşımı amaçlanmaktadır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilimi özelde tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin temini, genelde ise tüm toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi için çalışmaktadır. Bu amaçla İBB olarak düzenlenecek bu uluslararası kongrede ulusal ve uluslararası ölçekte iş sağlığı ve güvenliğinin genel konularının ayrıntılarıyla ele alınması imkanı sağlanacaktır. Ayrıca yerel yönetimlerin iş sağlığı ve güvenliği mevzuat ve uygulamaları özel olarak ele alınacaktır. Tüm konular iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcileri ve konuyla ilgili uzman ve araştırmacılar tarafından tartışılacaktır.

image description

160

Konuşmacı

2

Etkinlik Günü

33

Oturum