Kongre Programı

1. Uluslararası İş Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi Kongre Programı

Programı İndir

1. Gün - 06 Aralık 2017 Çarşamba - Tam Program

Kayıt

İkram

Sn. Mevlüt UYSAL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı - Açılış ve Protokol Konuşmaları
Açılış ve Protokol Konuşmaları
Açılış ve Protokol Konuşmaları

Ara

Prof. Dr. Rafet BOZDOĞAN - Oturum Başkanı - Oturum - Ç.1.1

Gregor ISENBORT - DASA Direktörü - Alman DASA Uygulama Merkezi Faaliyetleri

Jan Michiel MEEUWSEN - PEROSH Uluslararası İlişkiler Direktörü - PEROSH Faaliyetleri

Öğle Arası ve Yemek

Prof. Dr. Sadrettin PENÇE - Oturum Başkanı - Oturum-Ç.1.2

Adem CEYLAN - MYK Başkanı - Mesleki Yeterlilik ve İSG

Abdurrahim ŞENOCAK - ÇASGEM Başkanı - İSG Eğitimlerine İlişkin Çalışmalar, Yeni Modeller ve Standartlar

Uzm.Dr. Orhan KOÇ - İSGGM Genel Müdürü - İSGGM Faaliyetleri ve Gelecek Yıllarda Hayata Geçirilecek Düzenlemeler

Savaş YILMAZ - Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Müdürü - İyi Projesini ve MYK Standartlarının Belirlenmesinde ki Rolü

Hakan FARIMAZ - İBB-İSG Müdürlüğü - İSG Kültürü ve Farkındalığında İBB

Ara

Prof. Dr. Gürkan ÖZTÜRK - Oturum Başkanı - Oturum-Ç.1.3

Catherine BRÅKENHIELM - İSG E.Baş Teknik Danışmanı ILO Türkiye Ofisi - ILO Türkiye Faaliyetleri

Prof. Dr. Dongmug KANG - PUSAN Üniversitesi-G.Kore - G.Kore PUSAN Çalışan Sağlığı Merkezinin Faaliyetleri

Jonathan CAPPER - IRATA Başkanı - Dünyada'ki IRATA Faaliyetleri

Timothy TREGENZA - EU OSHA-Uluslararası Ağ Direktörü - EU OSHA Faaliyetleri

Nihat MACİT - Oturum Başkanı - Oturum-Ç.2.1

Dr.Serkan ALKAN - Turkcell-İSG Yöneticisi - Turkcel'de Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

Mehmet EĞRİBOYUNLU - Çayeli Bakır İşletmeleri-İSG Müdürü - Çayeli Bakır İşletmelerinde Güvenlik Kültürü

Emrah GÜRER - TAV-İSG Müdürü - Entegre İş Modeline İSG ve Çevre Konularında KarikatüRİSK Yaklaşımlar

İbrahim KOL - Akçansa Çimento-İSG Müdürü - İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Nilüfer ÜLGEN - BASF-İSG Müdürü - BASF TÜRK Kimya Üçlü Sorumluluk (Responsible Care ®) Yönetim Sistemi Uygulamaları

Hüseyin ÇEBİÇ - Anadolu Tersanesi-İSG Müdürü - Anadolu Tersanesinde Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

Ali KAYA - İBB-Metro A.Ş Emniyet Yönetim Sistemi Müdürü - Metro Aş İSG Uygulamaları

Ara

Prof Dr İsmail EKMEKÇİ - Oturum Başkanı - Oturum-Ç.2.2

Şengül COŞAR - ÇSGB-İSG Uzmanı - Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Yunus KISA - ÇSGB-İSG Uzmanı - İş Hijyeni Laboratuvar Yetkilendirme Süreci

Ali Kaan ÇOKTU - ÇSGB-İSG Uzmanı - İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ve Periyodik Kontrollerde Yeni Dönem

Mustafa AKDENİZ - Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri

Tolga MURATDAĞI - ÇSGB-İSG Uzmanı - Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Eğitim Kurumlarının Yetkilendirme Süreci ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı(İSG-Katip)

Eğitim-Ç.3.1
Prof.Dr.Yücel DEMİRAL - Dokuz Eylül Üniversitesi - İş Hijyeni Temel Kavramlar- Dünya ve Türkiye'de İş Hijyeni
Hüseyin SEZEK - Kocaeli İSGÜM Müdürü - İş Hijyeni Alanında Türkiye de yasal Düzenleme ve Uygulamalar
Abdullah BÜYÜKFIRAT - Kocaeli İSGÜM Kimyager - İş Hijyeni Ölçüm Metodları ve İlgili Mevzuat

Öğle Arası ve Yemek

Prof.Dr. M.Akif KARAN - Oturum Başkanı - Oturum-Ç.3.1

Prof.Dr.Lütfiye MÜLAZIMOĞLU - Marmara Üniversitesi - Erişkin Bağışıklama

Dr.İlkay CEMİLOĞLU - İşyeri Hekimi - İşçilerde İşitme Testleri ve Takibi

Dr.Şevket AKSOY - İşyeri Hekimi - Sağlık Gözetiminin Kişileştirilmesi

Dr.Fatma HAMDEMİR - İBB- İSG Müdürlüğü - İşyeri Hekimlerinin Sahada Karşılaştıkları Sorunlar?

Dr.Ahmet TELLİOĞLU - İşyeri Hekimi - Taksirli Suçlar İstatistiklerimiz ve İSG Sistemimiz

Ara

Prof. Dr. Nevzat TARHAN - Oturum Başkanı - Oturum-Ç.3.2

Doç.Dr.Ahmet TOPUZOĞLU - Marmara Üniversitesi - Psikososyal Risk Etmenleri ve Mobing

Prof.Dr.Nursel TELMAN - Üsküdar Üniversitesi - Psikoteknik Değerlendirme

Uzm.Dr.Suna MEDİN NACAR - İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi - Psikiyatrik Hastalardaki İş Yönetimi

Uzm.Dr. Selim YÜKSEL - Kocaeli Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Ve Programlar Şube Müdürü - Halk Sağlığı Uygularımında ESPRIT PROJESİ

Uzm.Dr.Pınar YAPRAK - İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi - Çocuk İşçiler

Prof.Dr.Gülçin ÇİVİ - Oturum Başkanı - Oturum-Ç.4.1

Doç. Dr. Saim OCAK - Marmara Üniversitesi - İş Güvenliği Uzmanının İşvereni Bakanlığa Şikayet(İhtimal)i ve İş Güvences(izliğ)i

Prof.Dr.Erhan TUNA - Yeniyüzyıl Üniversitesi - Görsel Sanatlarda İSG Farkındalığı

Gürkan KOLDAŞ - Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi /Simsoft Bilgisayar Teknolojileri - İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Eğitim Metodu: Oyun ile Öğrenme: Acil Durum Simülasyonu (Emergency Simulation, EMERSIM)

Barış KUZUCU - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğr. Gör. - İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Proaktif Yaklaşımlı Yangın Tedbirleri

Halil İbrahim YAVUZ - İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Tehlikeli Maddelerin İşyerlerinde Kullanımında Çalışanların Sağlık ve Güvenliğinin Korunması

Ara

Prof Dr. Seyfullah Oktay Arslan - Oturum Başkanı - Oturum-Ç.4.2

Tülin GÜNDÜZ - Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü - Yapı İşlerinde Yüksekte Çalışmalarda Düşme ve Malzeme Devrilmesine Yönelik Risk Analizi Uygulaması

Halit Erdem ÇOLAKOĞLU - Giresun Üniversitesi Keşap Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü - Şantiyelerde Meydana Gelen İş Kazaları Tipleri ve Bu Kazaların Değerlendirilmesi

Barış SARDOĞAN - Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü - Çalışma Ofislerinde Ortam Ölçüm Değerlerinin İncelenmesi: Uşak Üniversitesi SKS Ofisleri Örneği

Begüm ERTEN - İstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu BİL MYO, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı - Risk Değerlendirme Çalışmalarında Yöntem Seçiminin Önemi ve Örnek Uygulama

Fatih PERÇİN - Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü - Akuakültür ve Güvenli Çalışma

Ara

Prof.Dr. Seyfullah Oktay ARSLAN - Oturum Başkanı - Oturum-Ç.4.3

Hayati USTA - Gedik Üniversitesi - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde Dokümantasyon

Azad YETKİN - İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Elektrik Kaynaklı Yangınların Önlenmesi Çalışmaları, Kestrimci Bakımlar ve Sınırlandırıcı Teknikler

Hazal Özlem ERSAN ERUŞ - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğü - Tarihi Yapıların Restorasyonunda İSG: Malzeme Analizi Neden Önemlidir?

Ali YAZICI - İstanbul Büyükşehir Belediyesi - İtfaiyeciler Arasındaki Güvenlik Kültürü İlişkisi Araştırması

Dr.Ahmet MOLLA - İstanbul Büyükşehir Belediyesi - "İş Yeri Hekimleri İçin Risk Değerlendirmesi"

Ara

Dr.Muzaffer SARAÇ - Oturum Başkanı - Oturum-Ç.4.4

Necla İrem ÖLMEZOĞLU İRİ - Gümüşhane Üniversitesi - Risk Değerlendirmesi Ne Kadar Önemli? "İşveren Bakış Açısı"

Gökçe SÖNMEZ - Yıldız Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü - İş Güvenliği Uzmanlarının Whistleblowing (Sorun Bildirme) Algısının İncelenmesi

Müberra Devrim GÜNER - TOBB ETU Tıp Fakültesi, Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı - Döküm fabrikası İşçilerinin Sağlık Okur-Yazarlığı Düzeyi: Türkiye ve Avrupa Geneli İle Karşılaştırması

Mehmed Zahid ÇÖGENLİ - Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü - OSGB'lerde Çalışan İş Güvenliği Uzmanlarının Maruz Kaldıkları Mobbing Davranışları: Uşak İli Örneği

Seda İŞGÜZAR - Elazığ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - İş Güvenliği ve Sağlığı Bağlamında Siber Aylaklığa Bakış

Ara

Süleyman BAKAN - Oturum Başkanı - Oturum-Ç.4.5

Ayfer YÜKSEL - Ufuk Üniversitesi - İş Sağlığı ve Güvenliğinde Hastane Afet Planlarının Yeri ve Önemi

Enes GÜNDÜZ - Erciyes Üniversitesi, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı - Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Düşünceleri

Fahri ERENEL - İstinye Üniversitesi - İşyerlerinde Acil Durum Yönetmeliği'nin Üniversitelerde Uygulanabilirliği:Bir Vakıf Üniversitesinde Araştırma

Halil TAM - İstanbul Büyükşehir Belediyesi - İş Kazalarının Bildirim Süreci ve Yaşanan Aksaklıklar

Murat DARÇIN - Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi - İş güvenliğinde Özel Risk Grubu Olarak Mevsimlik Gezici İşçilerin Maruz Kaldığı Kazalar

Adil YILDIRIM - Oturum Başkanı - Oturum-Ç.4.6

Mehtap ÇAKIR ALANYURT - İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Engellilere Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları: İstanbul Büyükşehir Örneği

Numan ELMAS - İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Yol Çalışmalarında Güvenlik Önlemleri

Oktay MUTLU - İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Kamu İhale Sözleşmelerinde İş Güvenliğinin Yeri ve İdari Cezaların Önemi

Muhammet BÜYÜKYILDIZ - İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Kentsel Yönetim Sistemlerinde Yeşil Alanların Sürdürülebilirliği Kapsamında Yürütülen Budama ve Restorasyon Çalışmalarında Sağlık ve Güvenlik Planlaması

Fecir Kübra BÖLÜKBAŞI - İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Tiyatro Sahnelerinde Karşılaşılan Tehlikeler ve Alınacak Önlemler

2. Gün - 07 Aralık 2017 Perşembe - Tam Program

Prof.Dr.Ersi KALFOĞLU - Oturum Başkanı - Oturum-P.1.1

Prof.Dr. Gert Van Der LAAN - Free University of Amsterdam- Netherlands - Mesleki Hastalık Gözetimi, Madalyonun İki Yüzü

Dr.Eun-A KIM - Kore İSG Ajansı (KOSHA) Direktörü - KOSHA Faaliyetleri

Rodney MARAGE - IRATA Genel Müdürü - IRATA Faaliyetleri

Diana DE SOUSA POLICARPO - Lizbon Çalışma Koşulları Genel Müdürlüğü - ENETOSH Koord. - ENETOSH Faaliyetleri

Dr.Natale BATTEVI - Milan Politeknik Üniversitesi Tıp Fakültesi - Elle Kaldırma Çalışmalarında Risk Değerlendirmesi

Ara

Prof.Dr.Ömer EKMEKÇİ - Oturum Başkanı - Oturum-P.1.2

Prof.Dr.Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi - Asıl-Alt İşveren İlişkileri Açısından Mevzuat

Doç.Dr.Gaye BAYCIK - Ankara Üniversitesi - Tüzel Kişiliklerde İSG Kapsamında Yetki ve Sorumluluk

Feray Figen KAYA - Maltepe Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü - SGK Uygulamaları (İş Kazaları ve meslek hastalıkları nelerdir, Kayıt, bildirimi-Genelgeler)

Ahmet ALGAN - Berlin Kaza Sigorta Müfettişi - Almanya İş Sağlığı ve Güvenliği Sigorta Sistemi

Öğlen Arası

Prof. Dr. Ahmet Zeki ŞENGİL - Oturum Başkanı - Oturum-P.1.3

Prof.Dr.Seyfullah Oktay ARSLAN - Yıldırım Beyazıd Üniversitesi - Kalıcı Kimyasal Kirliliklerin Kronik Hastalıklara Yol Açma Riskleri

Prof. Dr.Sarper ERDOĞAN - İstanbul Üniversitesi - Ergonomi

Dr.Ali Koray KENZİMAN - Mersin İl Sağlık Müdürlüğü - Toplum Sağlığı Merkezlerinde İSG Uygulamaları

Zeykiye KARAKAYA - İSGÜM-İstanbul Lab. Müdürü - Çalışma Ortamında Kişisel Maruziyet ve Ortam Ölçümleri

Ara

Prof Dr. Cüneyt ULUTİN - Oturum Başkanı - İş Kazalarında Teknik Bilirkişilik

Prof.Dr.Talat CANBOLAT - Marmara Ünviversitesi - İş Kazalarında Teknik Bilirkişilik

Mehmet Nuri GÖRÜCÜ - İTKB-İstanbul Grup Bşk. Yrd. - Denetim ve Teftiş Kriterleri (Teknik)

Ali Rıza TİRYAKİ - Artı Danışmanlık - Kazaların Kök Sebepleri Yaklaşım-Teknikler-Yetkinlikler

Cansu Direk Ateş - ÇSGB- İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü - Bir Yeraltı Taş Kömürü Madeninde Taş Ve Kavlak Düşmelerinden Kaynaklanan Kazaların Kök Nedenlerinin Bulunması

Deniz AKARSU - ÇSGB- İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü - Yüksekten Düşme Kazaları Sebepleri Üzerine Risk Değerlendirmesi

Ara

Kapanış Oturumu

Jan Michiel MEEUWSEN - PEROSH Uluslararası İlişkiler Direktörü - Kapanış Oturumu Değerlendirmeleri (Sonuç Bildirgesi)

Prof Dr.Mehmet ÜNAL - Yeni Yüzyıl Üniversitesi - Kapanış Oturumu Değerlendirmeleri (Sonuç Bildirgesi)

Dr.Muzaffer SARAÇ - İBB-Sağlık Daire Başkanı - Kapanış Oturumu Değerlendirmeleri (Sonuç Bildirgesi)

Süleyman BAKAN - İBB-İSG Müdürü - Kapanış Oturumu Değerlendirmeleri (Sonuç Bildirgesi)

Prof. Dr. Ali Fuat GÜNERİ - Oturum Başkanı - Oturum-P.2.1

Metin KARAMAN - Mesleki Yeterlilik Kurumu - Mesleki Yeterlik ve Mesleki Eğitim Uygulamaları

Umut PINAR BÜYÜKKAYER - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Özel Politika Gerektiren Çalışanların İstihdamında İSG

Yahya Kemal KÖSALI - Per Yön Derneği - Kamu-Özel Sektörde İşe Alım ve İstihdam Sürecinde İSG Bakış Açısı

Yasemin Özkonuk - TSE Bursa’da ISO 9001 , OHSAS 18001 Baş Denetçisi - Iso 45001 İş Sağlığı İş Güvenliği Yönetim Sistemi Taslak Standardı

Nuri ERSAN - Dönüşen Adam - İSG Yönetiminde Kültür Geliştirme ve Propaganda

Ara

Prof.Dr. Salih AYNURAL - Oturum Başkanı - Oturum-P.2.2

Prof.Dr.Halim İŞSEVER - İstanbul Üniversitesi - Sağlık Kurumlarında İSG

Dr.Adem ÇANKAYA - Cumhurbaşkanlığı-İSG Müdürü - Kamu Kurumlarındaki İSG Yapılanma ve Uygulamaları

Süleyman BAKAN - İBB-İş Sağlığı Güvenliği Müdürü - Yol Bakım ve Onarım Hizmetlerinde İş Kazaları

Yrd. Doç. Dr. Rüştü UÇAN - Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSG Bölümü - İş Güvenliği İle Trafik Güvenliği Arasındaki İlişki Ve Değerlendirmeler, İsveç Örneği İle Karşılaştırmalar

Öğlen Arası

Prof. Dr. Hasan Hüseyin EKER - Oturum Başkanı - Oturum-P.2.3

Prof. Dr. Refik KORKUSUZ - İstanbul Medeniyet Üniversitesi - Sosyal Güvenliğin Temel Risklerinden İş kazası ve Ülkemiz Gerçeği

Doç.Dr.Muzaffer KOÇ - Marmara Ünviversitesi - Yerel Yönetimlerin Alt İşveren Çalışanlarına Yönelik İş Sağlığı Ve Güvenliği Yükümlülükleri

Mehmet ORDUKAYA - Mesleki Yeterlilik Kurumu - Mesleki Yeterlilik Kurumu ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin İş Sağlığı ve Güvenliğindeki Yeri

Lütfi İNCİROĞLU - ÇSGB E.Genel Müd.Yrd., İnciroğlu Danışmanlık - Kamu İşvereninin İş Kazası ve Meslek Hastalığı Halinde Sorumluluğu

Yrd.Doç.Dr.Necla DALBAY - İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı - Toplu Yapı Yönetimlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği - Bir Site İçin Uygulama Örneği

Ara

Prof. Dr. Gönül KANDEMİR - Oturum Başkanı - Oturum-P.2.4

Özlem ÖZKILIÇ - Önder Akademi-E.Baş Müfettiş - Acil Durum Organizasyonları ve Önleyici - Sınırlandırıcı Tedbirler

Hasan KARAKAŞ - İBB-Av.Yk.İtfaiye Müdürü - İstanbul İtfaiyesi Müdahale Faaliyetlerindeki İnovatif Yaklaşımlar

Nuri Bingöl - Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İSG Bölümü - SEVESO Kapsamındaki bir akaryakıt depolama tesisi üzerinden değerlendirmeler ile modelleme programlarının karşılaştırılmaları

İlkay Yavuz - ÇSGB, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı - LPG Depolama Tankı Yangın ve Patlama Olayının Hata Ağacı Analizi ile Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. T. Aykan KEPEKLİ - Yeni Yüzyıl Üniversitesi - Buhar Bulutu Patlamalarının Fazla Basınç Etkilerinin Modellenmesinde Yaklaşımlar ve Yöntemler

Prof. Dr. Hakan GÜNDÜZ - Oturum Başkanı - Oturum-P.3.1

Prof. Dr.Mehmet ÜNAL - Yeni Yüzyıl Üniversitesi - Spor Sakatlıkları, Meslek Hastalığı mıdır?

Prof. Dr. Uğur CAVLAK - Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon - Çalışanın Bel Sağlığı: Bel Okulu Eğitimi

Prof. Dr. Banu KURAN - Yeni Yüzyıl Üniversitesi - Ergo Terapi

Dr.Tamer SUSMUŞ - Adres Danışmanlık - Ergonomik Risk Değerlendirme ve Güvenilir Yöntemler

Uzm.Dr.Ayşegül ÇUBUK - İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi - Tuzak Nöropati

Ara

Prof.Dr.Ali Serdar FAK - Oturum Başkanı - Oturum-P.3.2

Dr.İpek ÖZMEN - Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi - Mesleksel Astım

Dr.Özkan Kaan KARADAĞ - İstanbul Meslek Hasalıkları Hastanesi - Asbest ve İşçi Sağlığı

Dr.Dilek TİRYAKİ - İşyeri Hekimi - Kimyasallarla Çalışılan İş Yerlerinde Kişisel Sağlık Gözetimi

Dr.Atınç KAYINOVA - İşyeri Hekimi - Tozlu İşlerde Sağlık Gözetimi -SFT

Nevzat DURMAN - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Kayseri Bölge Laboratuvar Müdürlüğü - Kayseri İli Yahyalı ve Pınarbaşı İlçelerinde Faaliyet Gösteren Maden İşyerlerindeki Solunabilir Toz ve Kuvars Maruziyetlerinin Belirlenmesi

Öğlen Arası

1-Dr.Özkan Kaan KARADAĞ - 2-Dr.Şule DOKUR - İstanbul Meslek Hastalıkları Hanesi - Eğitim-P.3.1
1-İşitmenin Fizyolojisi, Patofizyolojisi
2-Endüstriyel İşitme Kayıpları
3-Ototoksik İşitme Kayıpları
4-KKD

Prof.Dr.Sarper ERDOĞAN - Oturum Başkanı - Oturum-P.4.1

Ömer KAHRAMAN - Bursa Osmangazi Belediyesi - Belediyelerde Psikososyal Risklerin Yönetilmesi

Dursun Kemal BAYRAKTAR - MEB, Trb. Mesl. ve Tekn. Anad. Lis., M.&İç Mekan Tasarımı, Trabzon - Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında İş Sağlığı Güvenliği ve Risk Değerlendirmesi: Bir Meb Uygulaması

Görkem YARGÜL - Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi - Okullarda Sağlık ve Güvenlik Kültürünün Uygulanması ve Yaygınlaştırılması

Necmettin KOÇ - Milli Eğitim Bakanlığı - Kamu Yönetiminde İş Sağlığı ve Güvenliği (Eğitim Kurumları Örneği)

Ertan ALKAN - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, İstanbul - Meslek Lisesi Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalığı

Ara

Yrd. Doç. Dr. T. Aykan KEPEKLİ - Oturum Başkanı - Oturum-P.4.2

Hatice ÖZDEMİR - Erciyes Üniversitesi, Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO, Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü - Bir Tekstil Fabrikası Çalışanlarının Kişisel Koruyucu Donanım Kullanma Durumlarına Etki Eden Faktörler

Nilgün ULUTAŞDEMİR - Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, Trabzon - Sağlık Çalışanların Güvenliği ve Etkileyen Faktörler (Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Beş Farklı Hastane Örneği)

Şebnem TONKA - İstanbul Ticaret Üniversitesi - Statik Elektriğin Patlayıcı Ortamlarda Yaratacağı Tehlikelerin Tespiti ve Çözümleri

İsmail YILDIRIM - Hitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sigortacılık ve Aktüerya Ana Bilim Dalı, Çorum - Madencilik Sektöründe Risk Yönetimi ve Özel Sigorta: Son Gelişmeler, Uygulamalar ve Sorunlar

Merve KARAMUSTAFA - Yıldız Teknik Üniversitesi - Kimya Laboratuvarlarında Alınması Gereken Asgari Güvenlik Önlemleri ve Bir Kamu Üniversitesinin Kimya Laboratuvarındaki Risk Analizi Örneği

Ara

Dr. Gülişah MOLLA - Oturum Başkanı - Oturum-P.4.3

Ahmet ALGAN - Berlin Kaza Sigorta Müfettişi-Berlin Accident Insurance Inspector - Bahce Düzenlenmesi ve Cocuk Oyun Aletlerinin Emniyeti

Doç. Dr. Alpaslan H. KUZUCUOĞLU - İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bilgi Merkezlerinde Acil Durum Farkındalığı

Emirhan GÜNAYDIN - ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüğü - Makine Halısı Üretiminde İş Sağlığı ve Güvenliği

Nevzat DURMAN - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Kayseri Bölge Laboratuvar Müdürlüğü - Kayseri İli Yahyalı ve Pınarbaşı İlçelerinde Faaliyet Gösteren Maden İşyerlerindeki Solunabilir Toz ve Kuvars Maruziyetlerinin Belirlenmesi

Altuğ CEYHAN - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu, İstanbul - 2012-2016 Yılları Arasında İstanbul İlinde Meydana Gelen Ölümlü ve Uzuv Kayıplı İş Kazalarının Analizi

Ara

Prof.Dr.Mehmet ÜNAL - Oturum Başkanı - Oturum-P.4.4

İbrahim Mert UZUN - Işık Üniversitesi - İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması

Yasin ETÖZ - AVM Tesisler Kd. Sorumlusu - İş Sağlığı ve Güvenliği’nde Avm’lerde Uygulanabilecek Bir Proje ve Model Önerisi

Beste ŞİMŞEK - Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü - Ulusal Kuruluşların İş Güvenliği Ve Sağlığı Uygulamaları Ve Uluslararası Kuruluşlarla Karşılaştırılması

Cengiz KAYIŞKAN - Assan Aluminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Dördüncü sanayi devrimi'nin (Endüstri 4.0) İş Güvenliği Önlemleri Proaktif Yaklaşımındaki Yeri

Derya ÖZDEMİR - Varna Hür Üniversitesi, Varna Free University - Hastanelerde OHSAS 18001 Standartları ve Joint Commission International Standartlarının Karşılaştırılması Üzerine İnceleme

Ara

Yrd.Doç.Dr.Rüştü UÇAN - Oturum Başkanı - Oturum-P.4.5

Pınar SARIOĞLU ALTIN - Marmara Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü - İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programlarında İş Hijyeni Kavramının Ulusal Ölçütte Değerlendirilmesi

Sena FİDAN - Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü - İş Güvenliği Farkındalığının Önemi ve Davranış Odaklı İş Güvenliği, Örnek Uygulamalar

Gülşah SÜNE - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans - Okul Öncesi Dönemde Güvenlik Kültürü Oluşturma

Murat UYANIK - İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı - Ülkemizin Eğitim Sisteminde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Yerinin Analizi

Tuğçe Fatma ŞENBERBER - Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı - Magnezyum Atıklarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Değerlendirilmesi

Ara

Doç.Dr.Alpaslan H.KUZUCUOĞLU - Oturum Başkanı - Oturum-P.4.6

Gökhan ASLIM - Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Ana Bilim Dalı - Resmi Veteriner Hekimlerin İş Sağlığı ve Güvenliğinin Değerlendirilmesi

Mehmet Ömür GEZER - Fırat Üniversitesi - Toplu Konutlarda Çalışan Yüklenici ve Müşavirlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Bulanık Mantıkla Risk Analizi

Mümtaz ERDEM - Anadolu Üniversitesi - Bulanık AHP ile Farklı Sektörler için İş Güvenliği Uzmanı Personeli Seçim Kriterlerinin

Taner TEKİN - TRT İstanbul Müdürlüğü - Kamu Kurumlarındaki İSG Yapılanma ve Uygulamaları

Melek UYGUN - Altınbaş Üniversitesi,Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, İstanbul - Sivas Votorantim Çimento Fabrikası Çalışanlarında Titreşim Maruziyetinin Değerlendirilmesi

Ara

Dr.Gülten ÖZCAN - Oturum Başkanı - Oturum-P.4.7

Adnan DURSUN - Yeni Yüzyıl Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi,Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü - Tekstil İşçilerinde Bel Ağrı Prevalansının Değerlendirilmesi Ve Saptanması

Sultan İĞREK - Yeni Yüzyıl Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi,Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü - Bel Ağrısı Olan Sınıf Öğretmenlerinde Ağrı Ve Günlük Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi

Gülhan YİĞİTALP - Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Diyarbakır - Dicle üniversitesi Ameliyathane Çalışanlarında Kesici-Delici Aletlerle Yaralanma Durumu

Mehmet Ali ZENGİN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Havza MYO, Mülkiyet Koruma Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenliği Prog., Samsun - İnşaat Sektöründe Çalışan Duruşlarının REBA ve OWAS Yöntemleri ile Ergonomik Analizi

Abdullah Mustafa DOKUMACI - Yeni Yüzyıl Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi,Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü - Tır Şoförlerinde Kas Kısalıklarının ve Bel Ağrısının Değerlendirilmesi

Ara

Yeliz Yıldız KÖKENEK - Oturum Başkanı - Oturum-P.4.8

Enes TUĞRUL - Prof.Dr.Burak TATLI Çocuk Nöroloji Kliniği - Ofis Çalışanlarında PEO(Kişi-Çevre-Aktivite) Modeli İle İş Performansının Geliştirilmesi

Gökhan DOĞRUYÜRÜR - İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı - Psikososyal Güvenlik İklimi İle Çalışanların Psikolojik Sağlıkları Arasındaki İlişki

Murat ÇAY - Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü, Antalya - Huzurevlerinde Çalışan Bakım Personelinin Çalışma Koşullarının İncelenmesi

Oya Çelebi ÇAKIROĞLU - İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü - Vardiyalı Çalışmanın Hemşireler Üzerindeki Psikolojik Etkisi: Depresyon

Barış ERGÜL - Eskişehir Osmangazi Üniveritesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü - Türkiye'deki İş Kazalarının Box-Jenkins Tekniği İle İncelenmesi

Ara

Hakan FARIMAZ - Oturum Başkanı - Oturum-P.4.9

Münir DERVİŞOĞLU - İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Alışveriş Merkezlerinde Acil Durumlara Karşı İtfaiyenin Etkin ve Güvenli Müdehalesi İçin Kontrol

Abdurrahman İNCE - İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Yangında Kayıp Riskinin Yüksek Olduğu İşyerlerinde Yangın Çıkmasının ve Sirayetinin Minimize Edilmesi

Onur TAŞKINOĞLU - İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarında Gürültünün Tespiti

İsmail Macit ZEKİ - İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Kamu kurumlarında İSG Sisteminin Kurulması

İbrahim Deniz EKİCİ - İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Zabıta Hizmetlerinde İş Kazaları ve Alınması Gereken Önlemler