Doç.Dr. Muzaffer KOÇ

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Doç.Dr. Muzaffer KOÇ

Biyografi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1992 yılında mezun olmuştur. 1995 Yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Bilim Dalında Yüksek lisansını, 2000 Yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bilim Dalında doktorasını tamamlamıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda 1993 yılında İş Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamış ve 1997-2011 yılları arasında İş Müfettişi olarak görev yapmıştır. 2012-2014 yılları arasında İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2014 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam etmektedir.

Doç.Dr. Muzaffer KOÇ’un yayınlanmış “Sosyal Güvenlik Sisteminin Tarihi Gelişimi ve Türk Sosyal Güvenlik Sistemi”, “Sosyal Güvenlik Sisteminin Ekonomik Büyüklüklerle İlişkisi”, “Tüm Yönleriyle İş Güvencesi”, “4857 sayılı İş Kanununa Göre Düzenlenecek Belgeler” (ortak çalışma)  ve “İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi” (ortak çalışma) isimli kitapları ile dergilerde yazılmış mesleki makale ve sempozyumlarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.