Dr. Ali Koray KENZİMAN

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü İş Yeri Hekimi - İGU

Dr. Ali Koray KENZİMAN

Biyografi

1974 yılında Mersin’de doğan Dr. Ali Koray KENZİMAN ilk, orta ve lise öğrenimini Mersin’de tamamladı.1999 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

 

2000 yılında Adıyaman Gölbaşı Sağlık Ocağında Tabip olarak göreve başladı.2000-2012 yılları arasında Mersin Sağlık Müdürlüğünün farklı birimlerinde tabip olarak görev yaptı.2009 yılında Akdeniz Sağlık Grup Başkanlığı yaptı. 2011 yılında Sağılık Müdür yardımlığı görevinde bulunan KENZİMAN,Ocak 2013 tarihinden itibaren Çalışan Sağlığı Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.

 

Birçok özel işyerinde ve kamu kurumunda kamu adına işyeri hekimliği yapan, Ali Koray KENZİMAN’ ın  “Mikro İşletmelerde İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımına Etkileri” konulu bildirisi ve poster çalışması, “Mersin İlindeki  Kamu ve Özel Hastanelerde Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Değerlendirilmesi “ konulu bildirisi ve  “Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi Çalışanlarının İş Sağlığı  ve Güvenliği ile ilgili Bilgilerinin İncelenmesi: Mersin Örneği”  konulu bildirisi,  makaleleri ve örtü altı tarım sektörü hakkında saha araştırmaları bulunmaktadır.

 

İyi derecede Fransızca bilen Dr. Ali Koray KENZİMAN  evli ve iki çocuk babasıdır.