Dr. Natale BATTEVI

Milan Üniversitesi Fiziyatri Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Natale BATTEVI

Biyografi

1978'de Milano Üniversitesi Tıp ve Cerrahi bölümünden mezun oldu. 1982'de Milano Üniversitesi'nde İş sağlığı alanında yüksek ihtisas yaptı. Yine 1990'da Pavia Üniversitesi'nde epidemiyoloji kaynaklı Tıbbi İstatistikler konusunda yüksek ihtisas yaptı.

1982'den 1985 yılına kadar, plastik ve boya sektörlerinde iki şirkette sırasıyla 120 ve 250 arasındaki maruziyet çalışmalarında İşyeri Hekimi olarak görev yaptı. 

1981-1982 yılları arasında Milano- Desio'nun bölgesinde İş Sağlığı Biriminde görev yaptı.

1985-1989 yılları arasında USSL (Ulusal Sağlık Hizmetinin yerel sağlık birimi) Milano- Melegnano'da İş sağlığı uzmanı olarak çalıştı.

1991-92, 1992-93, 1993-94 ve 2001-02 öğretim yıllarında öğretim görevlisi olarak çalışmış, 2005 yılından günümüze kadar geçen sürede de Milan Üniversitesi İş Sağlığı Yüksek İhtisas Okulunda  öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

1989-1997 yılları arasında USSL'de tıp doktoru olarak çalıştı (Ulusal Sağlık Hizmetinin Melegnano  "İşyeri Sağlığı Koruma" Operasyon Birimi'nde). 1994 yılından itibaren, bölge işletmelerinde 60 işyeri hekimi istihdamını koordine etme göreviyle ilgili adli kolluk memuru olarak görev yapmıştır.

Temmuz 1997'den itibaren Milano USSL'de, (daha sonra ICP ve şimdi IRCCS Poliklinik Hastanesi olarak adlandırılmaktadır), ve Regina Elena Vakfı'nda çalışmaktadır. Halen, Milano'daki Clinica del Lavoro'daki Önleyici ve Mesleki Tıp Departmanının (Via San Barnaba) bir parçası olan Ulusal Sağlık Hizmetleri İşyeri Hekimliği ve Toplum Sağlığı Merkezi (CEMOC) Operatif Biriminde çalışmaktadır.

Eylül 1997'den Aralık 1998'e kadar Milan Belediyesinde İşyeri hekimliği yapmıştır (Okul yemekleri ve pişirme sektörü).

Ocak 1999'dan Nisan 2001'e kadar Belediye zabıtasında işyeri hekimliği yapmıştır (800 çalışan).

Nisan 2002'den beri Assicurazioni Generali'nin işyeri hekimliği yapıyor (yaklaşık 1400 maruziyet vakasında).

2001 yılından beri Milan Politeknik'te işyeri hekimi olarak görev yapmaktadır.

2001 yılından itibaren Milan Üniversitesi Fiziyatri Yüksek İhtisas Okulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

1997 yılından beri "Postür ve Hareket Ergonomisi" (EPM) araştırma birimi üyesidir ve sağlık çalışanlarında omurga biyomekanik aşırı yüklenmesinden riske maruz kalan deneklerin risk ve hasar değerlemesine değinen birçok çalışmayı yürütmüştür.

Aynı zamanda UNI Ergonomi Komitesi'nde üye olarak atanmıştır. UNI, CEN'de (Avrupa Ergonomi Komiteleri- Biyomekanik alt grup) İtalya'yı temsil eder. Bu bağlamda, 2009 yılında ISO TR 12296 standartı (Ergonomi - Sağlık sektöründeki elle taşıma yapanlar) koordinatör olarak atanmıştır. Bu standart 2012 yılında yayımlanmıştır.

2005 yılından beri IRCS Vakfı (Ospedale Maggiore Policlinico di Milano - İtalya İş Yeri Hekimleri Ergonomi Bölümünde) çalışmaktadır. web sitesi: www.policlinico.mi.it/ergonomia

1997'den beri hem endüstri hem de sağlık alanındaki ergonomi çalışmalarında bilimsel bir yönetici olarak çeşitli araştırmalar yapmıştır. Tüm araştırmaları, biyomekanik aşırı yüklenme riskini azaltmayı amaçlamıştır. İmalat firmalarına yönelik ergonomik tasarım araştırmaları için bir sanal prototipleme laboratuarı bulunan Politecnico di Milano-Dipartimento di Meccanica ile birlikte çalışmalarını sürdürmektedir.