Jan Michiel MEEUWSEN

PEROSH Uluslararası İlişkiler Direktörü

Jan Michiel MEEUWSEN

Biyografi

Kurucu Müdür , Bağımsız Danışman, İSG Projelerinde Kıdemli Danışman (İSG), TNO Sağlıklı Yaşam Projesi Uluslararası İlişkiler Direktörü, PEROSH Uluslararası İlişkiler Direktörü, Rotterdam Üniversitesi AB Erasmus Irtibat Görevlisi)

 

Uzmanlık Alanları: İş Sağlığı Ve Güvenliği Ile Ilgili Araştırma Ve Danışmanlık, İş Teftişi; Çalışma Ve Sosyal Politika Bakanlıkları ile Kurumsal Yapının Kurulması; Etki Değerlendirmesi; AB'ye Katılım Öncesi Ülkeler Ve Yeni AB Üyesi Ülkeler Ile Ilgili Teknik Yardım, Sağlık Ve Güvenlik Yönetim Sistemleri, (Dijital) Risk Değerlendirme Yöntemleri, Kamu Ve Iş Sağlığı, Meslek Hastalıkları, Yaşlanan Toplumlar, Karmaşık Projelerin Yönetimi.

 

Temel faaliyetler ve sorumluluklar: Taslak Mevzuat Ve Yönetmelik, İş Etki Değerlendirmesi, Hane Halkı Etki Değerlendirmesi, OSHAS 18001 Ve SCC (Yükleniciler için Güvenlik Kontrol Listesi) Sağlık Ve Güvenlik Yönetim Sistemlerinin Denetimi, Ulusal İSG Politikası / Uygulanması Hakkında Uluslararası Danışmanlık ile Ekonomik Etki Değerlendirmesi, Avrupa Birliği Düzenlemeleri, Hollanda Sosyal İşler Ve İstihdam Bakanlığı Ile Avrupa Parlamentosu Için Değerlendirme Çalışmaları, Mesleki Güvenlik Ve Sağlık Konularında Eğitim Danışmanlığı, Denetim Makamlarına Danışmanlık, Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerin İSG Politikalarına Giren Girişimcilerin Eğitimi, Maliyet Proje Ve Pazarlama Yönetimi, Avrupa Yardımı Yönetmelikleri, Proje Yönetimi (PRINCE 2 Ve IPMA C Sertifikalı), Farklı Kültürlerde Çalışma. Jan Michiel, 1994 yılı itibariyle sağlık ve güvenlik, konularında danışmanlık ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir.