Lütfi İNCİROĞLU

ÇSGB E.Genel Müd.Yrd., İnciroğlu Danışmanlık

Lütfi İNCİROĞLU

Biyografi

1962 yılında Sivas’ın Şarkışla İlçesinde doğdu. İlk ve Ortaokulu Sivas’ta, Liseyi Tokat’ta bitirdi. 1980 yılında memuriyete başladı.

1986 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yaptı. Halen Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında Doktora çalışması devam etmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taşra teşkilatında Bölge Müdür Yardımcısı ve Bölge Müdürü olarak uzun yıllar görev yaptıktan sonra 2008 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’ne Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. İNCİROĞLU bu görevinden 2016 yılı Mayıs ayında emekli oldu.

İNCİROĞLU DANIŞMANLIK DENETİM VE EĞİTİM HİZMETLERİ şirketinin kurucu olan İNCİROĞLU özel sektöre yönelik iş hukuku, sendikalar hukuku, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, sosyal güvenlik hukuku ve yabancı çalışma hukuku alanlarında danışmanlık denetim ve eğitim hizmetleri vermektedir.

Muhtelif dergi ve gazetelerde iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği hukuku ve sendikalar hukuku ile ilgili makaleleri, çeşitli üniversitelerde, kongre ve konferanslarda sunduğu bildirileri ve yayımlanmış yedi adet kitabı bulunan İNCİROĞLU evli ve üç çocuk babasıdır.

Yayımlanan Kitapları

Sorulu-Cevaplı İş Hukuku Uygulaması, 3. Baskı, İstanbul 2005, Legal Yayıncılık.
Güncel Yargıtay Kararları Işığında Açıklamalı Yeni İş Kanunu, İstanbul 2006, Legal Yayıncılık.

İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşçi ve İşverenin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları, 2. Baskı, İstanbul 2008, Legal Yayıncılık.

Çalışma Hayatında Esnek Çalışma Uygulamaları, 2011 İstanbul, Legal Yayıncılık.

Sorulu-Cevaplı İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Uygulaması, İstanbul 2014, Legal Yayıncılık.

Kamu İşvereninin İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Sorumluluğu 2. Baskı, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2017, Adalet Yayınları

500 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, 2. Baskı, Ankara 2017, Seçkin Yayınları.