Özlem ÖZKILIÇ

E. İş Başmüfettişi , Önder Akademi

Özlem ÖZKILIÇ

Biyografi

  • 1991 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
  • 1995 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünde, TÜBİTAK’tan burslu olarak Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.
  • TÜBİTAK’tan burslu olarak “Batı Anadolu Klinoptilolit Zeolitlerinin Deterjanlarda Fosfatlar Yerine Kullanılabilirliğinin Araştırılması” üzerine yaptığı çalışma ile Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1995 yılında yüksek lisans tezi TÜBİTAK tarafından bilim ödülüne layık görüldü.
  • 1993 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığında İş Müfettişi Yardımcısı olarak göreve başladı.
  • 1993 yılından 1997 yılına kadar İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığında İş Müfettişi Yrd. ve daha sonra İş Müfettişi olarak görev yaptı.
  • 1997 yılında İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığı’nda göreve başladı.
  • 1998 – 2001 yılları ile 2008 – 2012 yılları arasında İş Teftiş İstanbul Grup Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.
  • 2013 yılında İş Başmüfettişi unvanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan emekli oldu.
  • 2013 yılında Önder Akademi’yi kurdu, kendi firmasında risk değerlendirme, patlamadan korunma dokumanı, ATEX direktifleri, Seveso direktifi, kimyasallarla güvenli çalışma, makine emniyeti  vb. konularda eğitim ve danışmanlık faaliyeti göstermektedir.

Özlem ÖZKILIÇ’ın birincisi ve üçüncüsü TISK’ten ikincisi MESS’den olmak üzere “Risk Değerlendirmesi” ile ilgili üç kitabı bulunmaktadır. Bugüne kadar çeşitli konularda ve özellikle de iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, iş hukuku ve risk değerlendirmesi ile ilgili basılmış toplam 8 kitabı ve çeşitli tebliğ ve makaleleri bulunmaktadır.