Prof. Dr. Lütfiye MÜLAZIMOĞLU

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Lütfiye MÜLAZIMOĞLU

Biyografi

İstanbul Erkek Lisesini takiben 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimini aldı. 1994-1995 yılları arasında University of Pittsburgh VA Medical Center, Pittsburgh, USA da eğitimine devam etti. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesindeki görevine başladı. 1996 da doçent, 2002 yılında profesör oldu.

Pnömoni ve etkenleri, antibiyotik direnç mekanizmaları, farmakokinetik-farmokodinami, antibiyotiklerin farklı uygulama yolları ve etkinlikleri, biyoparçalanır antibiyotik taşıyıcı sistemleri, kemik eklem infeksiyonları ve sepsis ilgi alanlarıdır.

33 adet SCI ve SCI-E kapsamında uluslararası makalesi, Harrison’s Principles of Internal Medicine 14.baskı dahil 7 uluslararası kitap bölümü, 100 ün üzerinde ulusal makale ve kitap bölümü ve bildirisi mevcuttur. 4 adet kitabın almanca -türkçe çevirisinde yer almıştır. 

30 dan fazla  Uluslararası çalışmanın aktif katılımcısıdır.