Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ

Biyografi

Prof. Dr. Refik KORKUSUZ, 1963 yılında Diyarbakır’da doğdu. Henüz iki yaşında iken, ailesinin taşındığı İzmir’de; İlk, orta ve Lise öğrenimini ikmal etti. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1985-1986 öğrenim yılında bitirdi. Daha sonra İzmir’de avukatlığa başladı ve bu arada Dokuz Eylül Üniversitesi’nin “iş ve sosyal güvenlik” ABD’ da yüksek lisans ile doktora programlarını da başarı ile bitirdi.

04.10.1995 tarihinde “yardımcı doçent” ünvanı ile ÇOMÜ Üniversitesi “İş ve sosyal güvenlik ABD” de öğretim üyeliğine geçti. Muhtelif üniversitelerde, misafir hukukçu öğretim üyeliğinden sonra, akademik kariyerine, Daha sonra Dicle Ünv. Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak devam etti. 2006 yılı Mart ayı sonunda “doçent” oldu. 2011 yılında da, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ ne “profesör” olarak atandı. Bu arada, ikişer yıl olmak üzere, Antalya Hukuk Fakültesinde ve Çağ Ünv. Hukuk Fakültesi’nde de ders verdi. Bu güne değin, 20 civarında yabancı ülkeye konferans ve seminer vermeye gitti.  Riyad İmam Muhammed ibni Suud Üniversitesi Yargı bilimleri yüksek enstitüsü’nde, yüksek lisans ve doktora dersleri için, misafir öğretim üyesi olarak bulunduğu gibi, ERASMUS programları çerçevesinde Yunanistan’da, Romanya’da,  davet üzerine de, Tunus ve Filipinler’ de de misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olarak görev yapmakta ve ayrıca halen Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreter Yardımcılığı görevini de deruhte etmektedir.

Evli dört çocuk babasıdır. İyi derecede Arapça  ve ingilizce bilir. Üç ayrı dilde yayınlanmış eserleri mevcut. Kendisi spor ile de yakından ilgili; İzmir’de, güreşte, 5 kez Türkiye şampiyonu, masa tenisinde İzmir 2. ‘liği mevcut. Geçtiğimiz yıllarda, il temsilciliğini yaptığı Türk Güreş Federasyonu’ nun hukuk komisyonu başkanı.

15 Kitap, 50’ ye yakın yerli ve yabancı dillerde yayınlanmış makalesi, 200’den fazla ulusal ve uluslar arası tebliği bulunmaktadır.

ÖĞRENİM DURUMU

 

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

HUKUK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

1985-1986

Y. Lisans

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

1990-1992

Doktora/S.Yeterlik/Tıpta Uzmanlık

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

1992-1995

 

 

AKADEMİK UNVANLAR:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Yrd. Doçentlik

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK

ÇOMÜ, AKDENİZ VE DİCLE ÜNİVERSİTELERİ HUKUK FAKÜLTESİ

1996-2006

Doçent

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK

AKDENİZ VE DİCLE ÜNİVERSİTELERİ HUKUK FAKÜLTESİ

2006- 2011

Profesör

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

2011

Profesör- Dekan

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

2012

(PROFESÖR-DEKAN)

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DEKAN VEKİLİ

2015 (HALEN DEVAM EDİYOR)

 

 

 • MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM FAALİYETLERİ ( Yurtiçi ve yurtdışı misafir öğretim üyesi olarak kısa ya da uzun süreli çalışmalar)
 • AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ     ÖĞRETİM ÜYESİ 2005-2006 (MİSAFİR ÖĞR ÜYESİ)
 • ÇOMÜ İİBF İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ÖĞRETİM ÜYESİ 1996-2003(DAİMİ KADRO)
 • ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ     ÖĞRETİM ÜYESİ 2006-2008 (MİSAFİR ÖĞR ÜYESİ)
 • DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ 2004-2011 (DAİMİ KADRO)
 • İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ 2011-2012 (DAİMİ KADRO)
 • İSTANBUL YENİ YUZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DEKANI AĞUSTOS-2012- 2015 OCAK SONUNA DEĞİN.
 • İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ŞUBAT 2015 (HALEN DEVAM EDİYOR)

YURT DIŞI MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYELİKLERİ

A- RİYAD/ İMAM MUHAMMED İBNİ SUUD ÜNİVERSİTESİ YARGI BİLİMLERİ YÜKSEK ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM ÜYESİ 2011-2012 ( MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYESİ)

 • TUNUS MENNUBE ÜNİVERSİTESİ 1996 VE 2011 YILLARI KISA SÜRELERLE ( MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYESİ)
 •  YEMEN, SANA, ANAYASA VE TEMEL YASALAR İÇİN ULUSAL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI, TEMEL HAK VE HUKUK EĞİTİMİ, MAYIS 2013 (MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYESİ)
 • YUNANİSTAN KOMİTİNİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ  MART 2014 ( ERASMUS PROGRAMI-MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYESİ)
 • ROMANYA  KOMİTİNİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ  NİSAN 2014 ( ERASMUS PROGRAMI-MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYESİ)
 • FİLİPİNLER KOTABATO ÜNİVERSİTESİ HUKUK DERSLERİ  ARALIK 2013 AYI VE MAYIS 2014 VE HALEN DEVAM EDİYOR (MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYESİ)
 • IRAK, DAHOK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI ARABULUCULUK KONFERANS PROGRAMI, MAYIS 2015. (MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYESİ)
 • CEZAİR, DJALFA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI ELYAZMALARI HUKUKU KONFERANS PROGRAMI, KASIM 2016. (MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYESİ)
 • CEZAİR, TENDUF ÜNİVERSİTESİ HUKUK VE SİYASİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI MÜLTECİ HUKUKU KONFERANS PROGRAMI, MART 2016. (MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYESİ)

 

 • YÜKSEK LİSANS TEZ BAŞLIĞI VE TEZ DANIŞMANI

“TÜRK HUKUKUNDA SENDİKA YÖNETİCİLİĞİ” İzmir-1992.

Danışman; Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER

 • DOKTORA TEZİ  BAŞLIĞI VE DANIŞMANLARI

“DOKUMA İŞKOLUNDA ÇALIŞMA KOŞULLARI (HUKUKSAL NİTELİĞİYLE)” İzmir-1995

 

Danışman; Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER -  Prof. Dr. Fevzi DEMİR 

 

 

 

 

BİLİMSEL YAYINLAR;

 1. YAYINLAR (HIS PUBLISHES) ( البحوث)
 1. ULUSLAR ARASI DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
 2.  
 3. (مقالاته العلمبةالمحكمة الدولية

1- KORKUSUZ, R.,Freedom of Thought, Speech andExpression in Media, AndReality,( حرية التعبير والفكر والآراء في الإعلام والواقع في الوطن العربي)KitabatMouasira, Beirut, Lebanon, No. 68, p. 47-61, July-2008. 

2-  KORKUSUZ, R., “Comperhensive of two Tatvan in the World.-Dünyada İki Tatvan’ ın Mukayesesi “ ,”  , BITAV Publishing, p. 112-120, Istanbul, 2008.

 3- KORKUSUZ, R., AMIDI and His Opinions  About international Human RightsConventions,  28-29.10. 2008, Ensar Publishing, p. 334-362,  İstanbul, 2009.

 1. KORKUSUZ, R., Source of Law, the Implemantation of CivilLaw, Compresation of Iraq  andTurkey,The journay of Impoving and Connection, Beirut, Lebanon, No. 3,  p. 34-42, May-2011.
 2. KORKUSUZ, R.,  the Implemantation of Human Rights in Islam and Arabic Countries, The journay of Impoving and Connection Beirut, Lebanon, No. 5, p. 43-49, November-2011.
 3. KORKUSUZ, R.,  the legal principles of Arap spiring, The journay of Impoving and Connection Beirut, Lebanon, No. 8, p. 20-28, September-2013.

7-KORKUSUZ, R.,حماية المخطوطات والتي هي تراث الثقافة الاسلاميةمن خلال الحقوق

Protection of muniscription in the perspective of international law, International conference on protection of muniscription, Journal of Law School, Zeyyan Al-Ashure Al-Jalfa, Algeria, No. 112, p.85-90, June 2014.

8-KORKUSUZ, R.,ve KAYA, İ.,الإرهاب في القانون الدولي وحق الدول في مكافحتهMedeniyet Law Review, C. 1, S. 1, 2016, s. 17-25

9-KORKUSUZ, R., ÖZBAY, F., KAMA, S., An Assesment of the 15th July 2016 Coup Attempt in Terms of International Law and Turkish Constitution, Medeniyet Law Review, C. 1, S. 1, 2016, s. 1-16.

10- KORKUSUZ, R.,

اهمية

الثقافة القانونية وحقوق الانسان فيي تنمية لبشرية

Aljafra University  Law and Social Sciences Journal,  Conference for Law Culture,  Algaria (Cezair), Djafra  Number 5, April- 2017, P. 238-248.

11- KORKUSUZ, R.,  KORKUSUZ, R., تسوية الخلافات العمالية البديلة (بالهيئاتشبه القضائية و الصلح والتحكيم)

Journal of Law and Politcal Scienses School, Political Science Research Journal, Mustansariya University Publishing, September-2017, P. 23-30.

 

B-  ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELERİ

 • ARTICLE WICH PUBLISHED IN NATIONAL REFREE JOURNALS)

(مقالاته العلمبةالمحكمة التركية)

 1.  Korkusuz, R., İş Hukukunda yeni Bir Kurum; Ücret Fonu, Legal İş Hukuku ve sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, S. 4  Ekim-Kasım-Aralık, 2004, s. 1327-1345. (A new institution in labour law: wage fund)
 2. Korkusuz, R., Türk İşçi Sendikalarının Üyelerine sundukları Hizmetler, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 8, S.1, s. 258-273.(Services of the labour unions in Turkey to their members)
 3.  Korkusuz, R., Kamu’da İnsan Gücü Planlamasında Verimlilik, ABD-İngiltere Örneği, Dicle Üniversitesi KhukA-Kamu Hukuku Arşivi Dergisi, S.2, 1998, s.153-162. (Productivity in human resource planning in the public sector)
 4.  Korkusuz, R., Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Hukuk Dünyası Dergisi, Nisan-1998, s. 83-101. (European Convention on Human Rights)
 5. Korkusuz, R., İşe İade Kurumu,   Prof. Dr., İl Han  ÖZAY’a Armağan, Hukuk KhukA-, D Diyarbakır- 2004, Eylül, s. 195-212. (the institution of return to work)
 6.  AB Mevzuatına Göre, Türk İşçilerinin Serbest Dolaşım Hakkı, Sosyal Bilimler Dergisi, Diyarbakır-2006, s. 123-156. (Free movement of workers according to EU legislation)
 7.  Korkusuz, R., Vardiyalı (Postalar halinde) Çalışma Sistemi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 1,2, Y. 2004, s. 65-82. (Shift work system)
 8.  Korkusuz, R. ,Avusturalya’ da İşçi Sendikaların yapısı ve Faaliyetleri, haziran-Aralık 1999, C.III, S.1-2, s.119-147. (The structure of the workers’ union in Australia)
 9.  Korkusuz, R., İşe İadeye İlişkin Yargılama Yöntemi ve Türk Hukukunda Tatbiki, Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ’ ye Armağan, Sosyal Bilimler Dergisi,  SBArd 2005-2006, Y.3, S. 6, s.289-315. (The Procedure and application of the return to work in Turkish law)
 10.  Korkusuz, R., Polonya’da İşçi Sendikacılığı ve Mesleki Faaliyetleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, Nisan-2003, s.62-83.(Labour unionism in Poland and its application)
 11.  Korkusuz, R., Uluslar arası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ve Bu Sözleşmeye Göre Kurulan İnsan Hakları Komitesine Kişisel Başvuru Hakkının Esasları, Hukuk Dünyası Dergisi. Y. 16, S. 2006/2, s. 73-103. (International Covenant on Civil and Political Rights and the right to individual application to the Human Rights Committee established by the Covenant).
 12. Korkusuz, R., Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararından Sonra Sosyal Güvenlik Hukukumuzda Kısa Vadeli Sigorta Türlerinin Hukuki Durumunun İncelenmesi, Sicil MESS Dergisi, Y. 2 S. 8, Aralık-2007, s. 40-65. (Analysis of short term insurance models after the Constitutional Court’s decision) 
 13. -Korkusuz, R., Yeni Sosyal Güvenlik Sisteminde Hastalık ve Analık Halinde Sağlanacak Yardımlar, Şanlıurfa Barosu Dergisi, Mayıs-2008, s. . (Benefits for mothers and sickness benefits in the new social security system)
 14. -Korkusuz, R., Yeni Sosyal Güvenlik Sistemimizde Genel Sağlık Sigortasının İçeriği ve Kapsamı, e.sosder, Yıl 7 S. 9.(General health insurance in the new social security system)
 15.  Korkusuz, R., ERGÜL, Ö., Hukuksal Boyutları ile Eski ve Yeni vakıflar,  Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 16, Yıl 2007-2008, Baskı Yılı 2009, s. 69-138. (Old and new foundations with their legal aspects)
 16.  Korkusuz, R.  Ülkemizde Kamu Görevlilerine Sendika Hakkı ve İçeriği,  Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 12, Yıl. 2005-2006, Baskı Yılı 2009, s. 105-123. (Right to union for public sector employees in Turkey)
 17.  Korkusuz,  R., Yeni Borçlar kanunu Tasarısında Tehlike Sorumluluğu Düzenlemesi,  Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 16, Yıl 2007-2008, Baskı Yılı 2009, s. 23-44.(Risk responsibility in the draft code on obligations)
 18. Korkusuz, R.,  Tehlike Sorumluluğu,  Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 216, 15. Yıla Armağan,  Yıl 2009, s. 69-138. (Risk responsibility)
 19.  Korkusuz, R.,  Doğan, B., Kırsal Kesimde Sağlık Hakkı,  Mardin Barosu Dergisi, . S.III, Yıl III, Ocak-2011,  s.21-43. (Right to health in rural areas)
 20.  Korkusuz, R., Doğan, B.,Sağlık Hakkının Sosyal Güvenlik Sistemindeki Yeri ve Önemi ile Gelişim Sürecindeki Eğilimler, D.Ü. İİBF Dergisi, Y. 2010, s. 43-65. (Right to health in the social security system and its importance)
 21.  Korkusuz, R., Avukatlık Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2010/1-2, S. 19-20, s. 65-81 (baskıda).(Legal nature of the contract with attorney)
 22. Korkusuz, R., DOĞAN, B., ÇELİK,Y. M., Diyarbakır İlinde Özel Sektör Bünyesindeki Kadın İstihdamının Analizi, Gazi Üniversitesi,  İİBF Dergisi, C. 13,  S. 2,  Y. 2011, s.1-24.(Analysis of women employment in private sector in Diyarbakir province)
 23. Korkusuz, R.,Korkusuz, M. Halit,  Koruma Altına Alınan Çocukların Hukuki Statüsü,  Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl; 1, S. 1, s.1-28, Y.2011(Legal status of the childrenput  under protection of the Government)
 24. Korkusuz, R.,Korkusuz, M. Halit,  Baz İstasyonlarının Yaydığı Elektromanyetik Zararlardan Doğan Hukuksal Sorumluluk,  Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl; 1, S. 1, s.146-172, Y.2013.(The legal liability for damages arising from electromagnetic of Base Stations)
 25. Korkusuz, R.,Korkusuz, M. Halit,  Avukatlık Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl; 1, S. 2, s.11-28, Y.2013. (The legal perpective to agrements of lawyering )
 26. Korkusuz, R.,Korkusuz, M. Halit,  Hukuk Öğretiminde Mukayeseli Hukukun Önemi , Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl; 2, S. 3, s.11- 34, Y.2014.(The importance of Comprehansive law in law education )
 27. KORKUSUZ, R., İş Güvenliği Önlemlerinde Yasalarımız Çok mu Yetersiz?(Are not enough our law referances  in respect of labour accidents ?), İstanbul Adalet Dergisi, Yıl. 1, S. 2, s. 11-15, December,  İstanbul-2014.

             28- KORKUSUZ, R., KORKUSUZ, M. H. , Sağlık Elemanlarının Görevleri Nedeniyle Verdikleri Zararların Kamu Kurumları’nca Rücu Hakkı, (the Demand fort the Compensation of the Malpractice of Health Stuff, Due to Their Duty, by the Public Institutions)  Legal Yayınevi-İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 9. S. , s.11- 34, Y.2016.

29-Korkusuz, R., Korkusuz T. N., İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini Almayan İşverenlerin İdari Sorumluluğu, Medeniyet Law Review, C. 1, S. 1, 2016, s. 200-225.

30- KORKUSUZ, R., ŞAKAR, M., KORKUSUZ, T., Obligation to Employ Occopational Physicians,  Tıp Hukuku Dergisi, S. 12, Y. 2017,  s.21-30.

C-YAYINLANMIŞ  BASILI KİTAPLARI (His Books)

كتبه المطبوعة

 1. 1. KORKUSUZ, R., Dokuma İşkolunda Çalışma Koşulları, Öz İplik- İş Sendikası Yayınları, Ankara-1995, XX+ 450 s.(Workings Conditions in Textile Sector)
 2. KORKUSUZ, R., AKALIN, A., UGUR, S., GÖK, M., 2000’ e 3 Kala Ülkemizin Dokuma İşkolundaki Kadın Gerçekleri, ÇOMÜ İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Dizisi, Ankara-1997. (Realities of women working in textile sector on the eve of the millennium)
 3. KORKUSUZ, R., Dünyada İşçi Sendikalarının Faaliyetleri, Birleşik Yayınevi, İzmir, 2003, XIX + 620 s.(Activities of Trade Unions in the World)
 4. KORKUSUZ, R., İcra Hukuku ve Uygulaması, Roma Yayınevi, 2. Baskı,  Ankara-2004, 414 s.

 ( Law of Execution and Bankruptcy)

 1. Korkusuz, R., Uluslar arası Sözleşmelerde ve Türk İş Hukukunda İşçi alacaklarının Korunması, Roma Yayınevi, Ankara, 2004, 228 s.(Protection of pay rights of employees in international conventions and in Turkish employment law)
 2. KORKUSUZ, R., Uluslar arası Belgelerde ve Türk Anayasası’nda Temel Hak ve Özgürlükler, AB Komisyonu DGİHE Projesi, İnsan Hakları Eğitim Ders Notları, Birleşik Mat. Ltd Şti. İzmir-2005,  XVIII +319 s.(Fundemental Rights and Freedoms in International Documents and in the Turkish Constitution)
 3. KORKUSUZ, R., Avukatlık Hukukuna Giriş, Karahan Kitabevi, Adana-2008  X +165 s.  

(ikinci baskı; Korkusuz, R., Avukatlık Hukukuna Giriş, Ankara, 2010,  X + 220 s)(Introduction to the law of lawyering)

Üçüncü Baskı; Korkusuz, R., Avukatlık Hukukuna Giriş, Bursaı, 2014,  X + 250 s)(Introduction to the law of lawyering)

Dördüncü Baskı; Korkusuz, R., Avukatlık Hukukuna Giriş, Bursaı, 2014,  X + 250 s)(Introduction to the law of lawyering)

 1. KORKUSUZ, R., UĞUR, S., Sosyal Güvenlik Hukukuna Giriş, Karahan Kitabevi, Ankara-2009  X +365 s.(Introduction to Social Security Law)

  (İkinci Baskı; KORKUSUZ, R., UĞUR, S., Sosyal Güvenlik Hukukuna Giriş, Ekin Kitabevi,  Bursa-2010,  XII +380 s.   ).(Introduction to Social Security Law)

  (Üçüncü Baskı; KORKUSUZ, R., UĞUR, S., Sosyal Güvenlik Hukukuna Giriş, Ekin Kitabevi,  Bursa-2013,  XII +380 s.   ).(Introduction to Social Security Law)

(Dördüncü Baskı; KORKUSUZ, R., UĞUR, S., Sosyal Güvenlik Hukukuna Giriş, Ekin Kitabevi,  Bursa-2015,  XII +410 s.   ).(Introduction to Social Security Law)

(Beşinci Baskı; KORKUSUZ, R., UĞUR, S., Sosyal Güvenlik Hukukuna Giriş, Ekin Kitabevi,  Bursa-2015,  XII +410 s.   ).(Introduction to Social Security Law)

 1. حمدرفيقكوركوسوز- عبداللهاباالخيل’ مبادئىالتأميناتالإجتماعية, الرياض, 1433ه- 2012 م.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةالمعهد العالي للقضاء                الرياض

1433هـ/2012م

 (Principles of social security system)

مبادئى:نظام العمل 10-(., حمدرفيقكوركوسوز- عبداللهاباالخيل’ Intreduction to labour law)

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةالمعهد العالي للقضاء                الرياض

1433هـ/2012م

11-KORKUSUZ, R., KORKUSUZ, H.M., Hukuk Başlangıcı (Introduction to Law), Beta Yayınları, Yayın No. 3424, İstanbul-2016, XX + 393 s. (Üçüncü baskı)

12- KORKUSUZ, R., Avukatlık Hukuku’na Giriş(Introduction to Lawyer Law),, 4. Baskı,  Ekin Kitabevi,  Bursa-2016,  XII +220 s.   ).

13- KORKUSUZ, R., KORKUSUZ, M. H., UĞUR, Ö., Avukatlık ve Noterlik Hukuku, Atatürk Üniversitesi Yayını, Erzurum-2016.

14- KORKUSUZ, R.,(Commission Study)  Introduction to Legal English for Turkish Students, İMÜ Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul-2016 ( 198 s.)

15- KORKUSUZ, R., KAYALI, İPEKEL, F., (Commission Study) Introducton to Turkish Law, Seçkin Yayınları, Yayın No. 1680, Ankara-2016 ( 424 s.)