Prof. Dr. Nursel TELMAN

İstanbul Bilim Üniversitesi

Prof. Dr. Nursel TELMAN

Biyografi

Prof. Dr. Nursel Telman, 60 lı yılarda İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde Lisans eğitimini o dönemlerin eğitim sistemine göre alınması gerekli 4 sertifika olarak “Umumi Psikoloji, Tecrübi Psikoloji, Psikiyatri  ve Umumi Türk Tarihi” sertifikaları alarak bitirmiştir.

Dr. Gökçe Cansever Bakırköy Akıl Hastanesi’nde tanıştı  . Onunla beraber, “resim atölyesi, çorap atölyesi” çalıştı. Nursel Telman bu atölyeler paralelinde “yapma çiçek  atölyesini” kurmuş ve gönüllü olarak uğraşı tedavisi kapsamında rehabilitasyon çalışmaları yapmıştır.

1968 yılı sonu itibariyle, yüksek lisans derslerini takip edecek kadar dil öğrenmek ve yüksek lisans çalışmalarını yapmak için İngiltere’deki Manchester Üniversitesine gitti.

1969 Türkiye’ye geldiğinde, hocası Prof. Dr. Selmin Evrim’in Endüstri psikolojisi alanındaki yeni çalışmalar olarak Endüstri Psikolojisi hakkındaki önerilerinin etkisi ile, İngiltere’ye döndüğünde Manchester Üniversitesinde Yüksek Lisans çalışmasını  yapmak üzere Endüstri Psikolojisi alanından sorumlu Dr. Clif Bell’in mülakatına girmiş ve onun danışmanlığı altında “Accidents in Relation to Shift Work”  (vardiya sistemlerinin iş kazalarına etkisi - Bu tezin uygulamalı alan çalışmalarını Bakırköy Sana-Vita fabrikası ve Topkapı Şişe Cam Fabrikalarının gece vardiyalarında yapmıştır)  isimli tezle Master derecesini almıştır.

Daha sonra yine Endüstri Psikolojisi alanında Doktora çalışmalarına başlamış, “Job Satisfaction in Relation to Alienation” (İş memnuniyetinin Yabancılaşma ile İlişkisi) isimli tez konusunu İngiltere’de CO-OP yağ fabrikasında “participant observer” olarak (işe hem katılımda bulunmak ve test uygulamak hem de işi gözlemlemek) yapmıştır.

Seksenli yılların başında, yeni kurulmakta olan İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi BAŞ hekimi Dr. Haldun Sirer’den gelen daveti değerlendirerek bitmiş ve yazılmış olan Doktora tezimi sunmadan yurda dönmüş ve Hastanede kurulan İş Psikolojisi laboratuvarlarında çalışmaya başlamıştır.

Bu arada , Manchester Üniversitesinden, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Fakültesi Davranış Bilimlerinde Prof. Dr. İlhan Erdoğan’ın danışmanlığında Doktora tezini Türkçeye çevirerek. yatay geçiş yapmış, 1987 yılınsa tez savunmasını yaparak Doktora derecesini almıştır.  

O sıralarda, Meslek Hastalıkları Hastanesi Türkiye’de ilk defa kurulmaktadır ve bu Hastane bünyesindeki birçok hijyen laboratuvarlarından biri de “İş Psikolojisi Laboratuvarı”dır.  Hastane sorumluluğu altında olan çeşitli fabrikalara, madenlere, enerji Merkezleri vb. iş yerlerine giderek bilimsel araştırmalarını sürdürmüştür.

Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olan Hastanenin , Almanya ile yapılan anlaşmaları çerçevesinde de Almanya’da Bad-Godesberg deki Rehabilitasyon Merkezine , 3 aylığına, bu alanda uygulama yapmak ve bilgilerini artırmak üzere dört kişilik uzman ekiple (Dahiliye Uzmanı, Nörolog, Fizik Tedavi uzmanı) gönderilmiştir. Almanya’da Rehabilitasyon Merkezlerini incelemiş, Mesleki Rehabilitasyonda kullanılan test ve diğer çalışma alan ve yöntemlerini incelemiş ve orada.

Hastanedeki İş Psikoloji Laboratuvarı Şefi olarak Türk Hava Kuvvetlerinin Yeşilköy’deki “İstanbul Hava Harp Okulu“ na öğrenci  alımlarında pilot olabilecek adayların Psikoteknik seçiminin yapılmasıyla ilgili ilk çalışmaları yapmak üzere davet edilmiştir. Böylece, Hava Harp okuluna öğrenci seçimlerinde, pilot olmaya uygun öğrencinin seçimi için ilk bilimsel olarak laboratuvar çalışması yapılmıştır.   İstanbul Hava Harp Okulundan mezun olarak,  Çiğli’de pilotaj eğitimine gelen teğmenler ve diğer Harp Okullarından gelen mezun öğrencilerle yapılmış olan İstanbul ve Çiğli ‘deki çalışmalar, bu gün, Hava Harp Okulunda öğrenci alımında kullanılan psikoteknik  laboratuvarının kurulmasında, bu plot çalışmanın ortaya koyduğu aday seçmedeki başarısının, eski düşüncenin değişme boyutunda katkısı olmuştur.

 Nursel Telman, birçok sanayi kuruluşu (Mercedes Benz, Volks-Wagen, Ereğli Demir Çelik ve çeşitli tekstil Fabrikalarında) eleman alımı için kullanılan ilk psikoteknik laboratuvarlarını kurmuştur. Ayrıca o zamanki belli başlı birçok sanayi kuruluşunda örneğin, TÜBİTAK’  ın bir yan kuruluşu olan TÜSSİDE (Türkiye Sanayii Sevk ve İdare Kuruluşu), Koç Holding Eğitim Merkezi’nde oldu MİGROS, TOFAŞ vb kuruluşlarda sürekli eğitimler vermiştir.

Zamanın Devlet Bakanı Tınaz Titiz’in Türkiye’deki iş yerlerindeki çalışma ortamlarını, teknolojiyi çağdaş ülkelerde olduğu gibi”Meslek Standartlarının Belirlenmesi” ile ilgili “ İstihdamı Geliştirme Projesi’inde” MPM (Milli Produktüvite Merkezi) ile  beraber yapılan çalışmalarda SEKA, SÜMERBANK, ETİBANK gibi büyük kuruluşlarda 75 bin kişiyi  kapsayan “İş Analizi” uygulamaları çalışmalarının planlama, organizasyon ve şekillendirilmesi konusunda Danışman olarak çalışmıştır.

1991 yılında doçentlik sınavını veren Nursel Telman, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünde “Endüstri Psikolojisi’nin, Psikolojinin bir alt birimi olarak  kurulmasını sağlamış,  1998 de Profesör olan Nursel Telman, Bölüm Başkanlığının yanı sıra, Endüstri Psikolojisi ve Deneysel Psikolojisi Ana Bilim Dalı Başkanlıklarını yürütmüştür.  Daha sonra Bölümdeki Endüstri Psikolojisi ekibiyle Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının Psikoteknik Laboratuvarlarının kurulması projesini yürütmüştür. 1999 yılında başlayan bu proje 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye kapsamında tamamlanmıştır.

İstanbul Üniversitesinden 2005 yılında yaştan emekli olmuş olan Telman, kuruluşunda imza vermiş olduğu Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümüne öğretim üyesi olarak girmiştir. Üç yıl Bölüm başkanı ,Psikoloji Ana bilim Dalı Başkanı, Fen Edebiyat Fakültesi Senatörü ve Maltepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Araştırma Eğitim Merkezi (MÜPDAEM) ‘in müdürü görevini üstlenmiş, aynı zamanda Lisans, Lisans Üstü  ve Doktora Programlarını yürütmüştür. Bir taraftan  akademik çalışmalarına devam ederken, diğer taraftan da Maltepe Üniversitesi İdari ve Akademik personelin performans değerlendirilmesi  projesini kurduğu ekiple yürütmüş, ayrıca İstanbul Üniversitesindeki akademisyen arkadaşlarıyla, Hava Harp Okulundaki psikometrik testlerin revizyonu projesini tamamlamıştır.

Maltepe Üniversitesinde iken birkaç sene haftanın bir günü İstanbul Bilim Üniversitesinde, ek ders olarak vermekte olduğu  endüstri psikolojisi ve psikometri dersleri sürecinde alıştığı ortama, 2017 yılında kadrolu öğretim üyesi olarak başlamış bulunmaktadır. Ayrıca, haftanın bir günü 2 saat Üsküdar Üniversitesinin “İş Sağlığı İş Güvenliği” kısmında gelecekte iş müfettişi olacak öğrencilere “İş Kazalarında Psikososyal Etmenler” dersini vermektedir

Çok değerli hocamızın sayısız yayın ve kongre katılımları mevcuttur