Prof. Dr. Seyfullah Oktay Arslan

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Seyfullah Oktay Arslan

Biyografi

Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tamamladı (1989).

Farmakoloji ve Toksikoloji Doktorası yaptı (1995, İstanbul Sağlık Bilimleri Enstitüsü).

Harran, Zonguldak Bülent Ecevit, Düzce ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversiteleri Tıp Fakültelerinde Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı.

Farmakoloji yüksek lisans, doktora ve uzmanlık öğrencilerine danışmanlık yaptı ve tezler yönetti.

Deneysel Araştırma Ünitelerinin kuruculuğunu ve yöneticiliğini üstlendi. Deneysel hastalık modeli oluşturma ve araştırma yürütme tecrübesi vardır.

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi İlaç ve Kozmetikler Araştırma Müdürlüğünde Farmakoloji uzmanı olarak 2007-2009 yılları arasında görev yaptı.

Sağlık Bakanlığı İlaç Ruhsatlandırma Bilim Komisyonlarında 2003-2009 yılları arasında danışmanlık ve komisyon üyeliği görevinde bulundu. Avrupa Birliği müktesebatına uygun ilaç ruhsatlandırma süreçlerinin eğitiminde bulundu.

Toksikolojik (zehirlenme) durumlarla ilgili koruyucu önlem ve stratejiler geliştirme amaçlı danışmanlık görevi yaptı.

Uluslararası ve ulusal dergilerde 40 civarında makalesi, ulusal ve uluslararası kongrelerde çok sayıda sözlü ve yazılı bildirileri vardır. Yayınları 300 civarında atıf almıştır. Bilimsel dergi editörlüğü ve eğitim komisyon üyelikleri yaptı.

Sosyal, kültür, çevre ve eğitim kurumlarında gönüllü olarak sorumluluklar üstlendi.

İlköğretim ve lise öğrencilerine; sigara, alkol ve bağımlılık yapan maddelerin zararları ve sağlıklı beslenmenin öğrenmeye etkileri gibi konularda seminerler verdi.

Bilim felsefesi, akıllı beslenme, akıllı ilaç kullanımı vb konularda konferanslar ve yerel ve ulusal radyolarda konuşmalar yaptı.

Organik ve doğal tarım ürünleri yetiştiriciliği, helal tıbbi ürünler ilgilendiği konular arasındadır.