Prof.Dr. Halim İŞSEVER

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Prof.Dr. Halim İŞSEVER

Biyografi

Prof.Dr. Halim İŞSEVER’ 1960 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini 1988’de, Doktora eğitimini ise 1992’de tamamlamıştır.   2006 yılında Sağlık Bilimleri - İş Sağlığı alanında Doçent, 2011 yılında profesör olmuştur.  01.10.2009 tarihinden itibaren Halk Sağlığı Anabilim Dalı bünyesinde bulunan Tıp’ta Bilgisayar Uygulamaları Bilim Dalı Başkanlığı’na atanmış olup halen bu görevi sürdürmektedir.     2014 yılında İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğüne, 2015 yılında İÜ Döner sermeye İşletme Müdürlüğüne atanmış, halen görevleri sürdürmektedir. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, Nobel Medicus, Endokrinolojide Diyalog Dergisi, Türk Üroloji dergisi istatistik editörü ve İ.Ü Diş hekimliği Fakültesi Dergisi yayın kurulu üyesidir. Prof İşsever’ in  SSCI ve SCI-Expanded  kapsamındaki dergilerde yayınlanmış 150 nin üstünde, uluslararası bilimsel kongrelerde sunulmuş, Ulusal Hakemli Dergilerde yayımlanmış ve ulusal kongrelerde sunulmuş 200 ün üzerinde yayını bulunmaktadır. SSCI ve SCI-Expanded kapsamındaki dergilerdeki yayınlarına 1000 ün üzerinde atıf mevcuttur. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini 2014 yılında tamamlamıştır. Pek çok uzmanlık derneğine üye olan Prof.Dr. Halim İŞSEVER, halen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İş Sağlığı Bilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.