Uzm. Dr. Suna Medin NACAR

İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi

Uzm. Dr. Suna Medin NACAR

Biyografi

1997’ de  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ nden mezun oldu. 1998- 2009 yılları arasında pratisyen hekim olarak görev yaptı. 2009’ da  Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde Psikiyatri Uzmanlık Eğitimine başladı.  2011-2012 yılları arasında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde Psikiyatri Uzmanlık Eğitimi Rotasyonuna devam etti. 2013’ de Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde Psikiyatri Uzmanlık Eğitimini tamamlayıp Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesi’ ne Psikiyatri Uzmanı olarak atandı.  2015’ den bu yana  Meslek Hastalıkları Hastanesi’ nde Psikiyatri Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

               Uzmanlık Tezi’ni İki Uçlu Mizaç Bozukluğu Tip 1 Tanılı Kadın Hastalarda Yeme Bozukluğu Ek Hastalığı Sıklığı ve Hastalık Seyri Üzerine Etkilerinin Araştırılması konusunda yapmıştır.

               2009’ da Kişilik Bozuklukları Psikiyatri Atölyesi,   Bilişsel Davranışçı Grup Psikoterapileri Eğitimi (BDGP)  2010’ da Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Kognitif ve Davranış Terapileri , Cinsellik ve Cinsel Tedaviler (CETAD) ,  Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, 2010-2011’ de Psikanalize Giriş Seminerleri (PSİKE), 2011’ de Psikiyatride Araştırma ve İstatistik Teknikleri Kursu, ( Psikofarmakoloji Derneği ), Orta Düzey Biyoistatistik Kursu,( Psikofarmakoloji Derneği ) , 2011-2013 yıllarında Psikoterapilerde Fenomenolojik Rüya Benliği Modeli’ nin Kullanımına Yönelik Eğitim ; Prof. Dr. Hayrettin Kara'nın Süpervizörlüğünde, 2014’ de Vaginusmus ve Tedavisi , 2016’ da Madde Bağımlılığı Hekim Eğitimi ( Sağlık Bakanlığı)  mesleki eğitimlerine katılmıştır.

             Psikoterapilerde Fenomenolojik Rüya Benliği Modeli’ nin Kullanımına dair yazıları; Dinlenen Ben 2015 ( Rüya ve Terapi Dergisi, Cilt 2 Sayı 1) İyileşen ve İyileştiren Rüya, Dinlenen Ben 2015 ( Rüya ve Terapi Dergisi Cilt 2 Sayı 2 ) Benliği Anlama Aracı Olarak Rüya, yayımlanmaktadır.