Zeykiye KARAKAYA

İSGÜM İstanbul Bölge Laboratuvar Müdürü

Zeykiye KARAKAYA

Biyografi

 

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunudur. Gebze Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi’nde  iş güvenliği alanında doktora eğitimine devam etmektedir. Temel ilgi ve çalışma alanları iş sağlığı/ çalışma ortamı ve kişisel maruziyet ölçümleri/iş güvenliği/ kişisel koruyucu donanımlar/meslek hastalıkları-mesleki kanserlerdir.

 

2010 yılından itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne bağlı  İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM)  İstanbul Bölge Laboratuvar Müdürlüğü’nde görev yapmaktadır.