Yazım Kuralları

Uluslararası
İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 2017 Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

1) Özetler Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı sayfada hazırlanacaktır. (Bkz. Bildiri Özeti Örneği)

2) Özetler bir bilimsel yayının bölümlerini (amaç, yöntem, bulgular ve sonuçlar) içermelidir. 

3) Bildiri özetleri 150 – 250 kelime arasında olacak şekilde (başlık, yazar adları ve anahtar kelimeler hariç), Microsoft Word programında, Times New Roman, 12 punto yazı tipi ve tek satır aralığı kullanılarak hazırlanmalıdır. 

4) Birinci satıra büyük harfler ile bildirinin başlığı, ikinci satıra ise yazarların ad ve soyadları ünvan olmadan yazılmalıdır. Bildiriyi sunacak olan kişinin adının altı çizilmeli ve adreslerin altına sorumlu yazarın e-posta adresi yazılmalıdır. 

5) Anahtar kelimeler özetin sonunda en çok 5 adet olacak şekilde italik olarak yazılmalıdır. 

6) Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilecek olup, değerlendirme sonucu bildiri özetinde belirtilen "yazışmalardan sorumlu yazara" bildirilecektir. 

7) Bildiri özetinin içeriğinden ve dilinden yazar sorumludur. Bilim Kurulu bildiri özetinde düzeltme yapmayacaktır. 

8) Poster boyutları 70x100 cm ebatlarında hazırlanmalıdır. (Poster Örneği) 

9) Programda yer aldığı halde, sözlü ya da poster bildiriler zamanında gönderilmediği takdirde sempozyum kitabında basılmayacaktır. 

10) Özetler yazar tarafından gönderildiği şekliyle “Tıpkı Basım Tekniği” kullanılarak basılacağı ve herhangi bir redaksiyon hizmeti verilmeyeceği için yazım hatalarına dikkat edilmelidir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur. 

11) Bildiri özeti örneğine ulaşmak için tıklayınız. 


POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİNİ GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYIN

Önemli Tarihler

Özet Bildiri Son Gönderim Tarihi : 30 Ekim 2017

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi : 06 Kasım 2017

Kongre Tarihi : 06 - 07 Aralık 2017